Лесно, удобно и бързо обслужване чрез предлаганите от Община Троян електронни услуги

Община Троян напомня на всички ползватели на услугите на администрацията за възможностите, които предлага за ползване на електронни услуги – добра алтернатива на класическия метод за подаване на заявления на хартия. Това пести време и средства на физическите и юридически лица.

Удобен начин за подаване на заявления на услуги дори в извънработно време или почивните дни. Чрез сайта на Община Троян, секция  „Портал за електронни административни услуги“, всички граждани могат да подадат своето искане за определен вид услуга.

Ето какви услуги предлага троянската администрация он-лайн:

  • в областта на гражданското състояние – 9 броя он-лайн услуги;
  • в областта на териториално и селищното устройство – 6 броя услуги;
  • в областта на общинската собственост – 5 он-лайн услуги, насочени към собствениците на хотели и къщи за гости, заведения за хранене и развлечение; таксиметров превоз на пътници;
  • в областта на местните приходи – гражданите могат да подадат заявления за искане за удостоверение за декларирани данни, удостоверение за платен данък върху наследствата, копие от данъчна декларация и копие от квитанция за платен данък.

Създадена е възможност гражданите и бизнесът да подават през портала за електронни административни услуги и декларации по чл. 116 от Закона за туризма и декларации и заявления за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им.

Заявяването на он-лайн услугата може да се извърши по три начина: с подаване на заявлението с квалифициран електронен подпис; с персонален идентификационен код, който може всеки гражданин да заяви в Центъра за административно обслужване; с ПИК на НАП.

Гражданите могат да получат документа, както на място в администрацията, така и по пощата на посочен от тях адрес или на електронна поща.

За 2017 г. в Община Троян подадените заявления за електронни услуги са както следва: за административни услуги – 53 броя; декларации по чл. 116 от Закона за туризма – 477 броя; декларации и заявления за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им – 32 броя.

Към 20.11.2018 г. подадените заявления за електронни услуги са, както следва: за административни услуги – 49 броя; декларации по чл. 116 от Закона за туризма – 555 броя; декларации и заявления за определяне на таксата за битови отпадъци, според количеството им – 8 броя.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button