Малкият пазар ще заработи преди Коледа!

От 1.12.2018 г. новите наематели на Малкия пазар, които вече имат сключени договори, може да се нанасят в обектите.

Очаква се сключването на договорите за още три от помещенията (сред които: помещението за закуски, помещението за заведение за хранене и помещение за продажба на плодове и зеленчуци), като срокът за това е до 03.12.2018 г.

След приключване работата по един от обектите посветени на 150-та годишнина на Троян, „Малкия пазар“ на ул. „Васил Левски“, на 12 ноември дружеството „Общински пазари“ ЕООД проведе търгове за отдаване под наем на помещенията. Явиха се общо 26 кандидати, като всеки имаше възможност да кандидатства само за едно помещение. Не се явиха кандидати единствено за обществената тоалетна, а за едно от търговските помещения (за продажба на плодове и зеленчуци) имаше само един кандидат. Най-голям интерес имаше към помещенията за закуски; за готови и полуготови храни и заведението за хранене. При един от павилионите е запазена месечната цена от обявената  начална тръжна месечна наемна цена, при две помещение – цената е вдигната с една стъпка на наддаване, при две – с две стъпки на наддаване. Трима кандидати се бориха за заведението за хранене, като поради засиленият им интерес, наддаването им стигна до 2055 лв. (без ДДС) месечна наемна цена, при начална тръжна месечна наемна цена 1215 лв. Стъпките на наддаване за помещенията бяха 10 % от началната тръжна цена. За сравнение, наемът на терена, на който беше разположено предишното заведение за хранене, беше 801.85 лв. без ДДС. Тук е важно да поясним, че това беше наемът само на терена.  Началната тръжна месечна наемна цена от 1215 лв. е за изцяло изградено ново помещение, оборудвано с климатик и аспирация. Четирима от предишните ползватели на павилиони отново се връщат на „Малкия пазар“. След като търгът приключи, управителят на „Общински пазари“ издаде решение, като в 14-дневен срок от връчване на решението всички договори следва да бъдат подписани. Ако до 3.12.2018 г. не бъдат подписани договорите за останалите три помещения, управителят на „Общински позари“ ще излезе с ново решение и за сключване на договор ще бъдат поканени класираните на второ място.

Всички процедури по нанасяне на обектите в Кадастъра и въвеждане в експлоатация са приключили. Помещенията са снабдени с електричество. „Общински пазари“ вече връчи ключовете на наемателите, с които са подписани договори и от първи декември наемателите може да започнат да се нанасят в обектите. Това означава, че Малкият пазар, който е с нова, модерна и по-функционална визия и инфраструктура, ще заработи още преди Коледните празници!

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button