Такситата вдигат цените с 20 стотинки!

От 1 декември цените на таксиметровите услуги в Троян скачат с 0,20 лв., съобщиха представители на по-големите фирми от бранша в града. Така дневната тарифа от 0,70 лв. на километър става 0,90 лв., а нощната – от 0,70 лв. се увеличава на 1,00 лев. Първоначалната такса се покачва с 0,30 лв. и ще е също 1,00 лев. Минималната услуга за превоз в града ще струва 2,50 лева.

До това решение се е стигнало след събрание на превозваческите фирми, които напомнят, че от 12 години цените на таксиметровите услуги на територията на общината не са актуализирани за разлика от тези на горивата, както и на почти всички останали стоки и услуги.

Според Наредба №7 на Община Троян и решение на Общински съвет Троян новите цени за превоз на пътници са в рамките на допустимия праг, който е 0,70 – 1,30 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 729

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал.11 и ал.12 от Закон за автомобилните превози, Общинският съвет – Троян, реши:

Определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Троян, както следва:

  1. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници дневна тарифа – 0.60 лв./км.
  2. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници нощна тарифа – 0.70 лв./км.
  3. Максимална цена за таксиметров превоз на пътници дневна тарифа – 1.20 лв./км.
  4. Максимална цена за таксиметров превоз на пътници нощна тарифа – 1.30 лв./км.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button