УЧЕНИКЪТ ДЕЯН ХРИСТОВ ОТ СУ“СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ТРОЯН ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ IT КАРИЕРА

Деян Христов от 10.а клас в СУ „Климент Охридски“ Троян ще се обучава по национална програма „Обучение за ИТ кариера“ след успешно издържан онлайн тест. Програмата има за цел да предостави професионално образование за професията „Приложен програмист“ на ученици от цялата страна в извънкласна форма.

Финансирането се осъществява от бюджета на Министерство на образованието и науката, а обучението се провежда по Държавен образователен стандарт, разработен от бизнеса в съответствие с неговите потребности. Споразумението за сътрудничество за софтуерно обучение на ученици е подписано от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии (ИКТ Клъстер). Браншовите организации в сектора на информационните технологии посочват острия недостиг на подготвени кадри за наемане на работа. Едно от очакванията, които са заложени в Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, е учениците още в XII клас да могат да започнат работа в софтуерни компании. Тук трябва да подчертаем, че компанията “TSD Services”, с която училището ни поддържа контакти (ВИЖ), е насърчила наши възпитаници да кандидатстват по „Обучение за ИТ кариера“.

Обучението по тригодишната програма се организира присъствено в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите. Учебният процес предвижда изпълнението на дейности както присъствено, така и онлайн. Осъществява се в 5 центъра в страната. За учениците от Ловешка област това е Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи – Правец в партньорство с Техническия университет – София.

https://www.svetikliment.com/2018/11/blog-post.html?fbclid=IwAR2clJDa1lASlLlf74H83Jk-BsgvBe4jrg9ulGymWEq2-1uh0sykPGkQC6k

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button