В Общината се проведе традиционната среща за подготовка на държавния план-прием за учебната 2019-2020 г

В края на годината се проведе традиционната среща за подготовка на държавния план-прием за следващата учебна 2019-2020 г., организирана от Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч, Община Троян и Областна администрация Ловеч. Участие в срещата взеха кметът на Община Троян Донка Михайлова, заместник-кметът Розалина Русенова, началникът на РУО – Еленко Начев и заместник-областният управител Бойко Пъдарски.

В дискусиите се включиха директори, заместник-директори и представители на училищата от община Троян, както и представители на бизнеса. Какви специалисти и какви професии са необходими бяха сред основно дискутираните теми. Всички директори на средни училища са подали своите предложения до регионалното управление. Началникът на РУО Ловеч изрази мнение, че срещи от този характер са изключително важни с цел удовлетворяване в максимална степен на потребностите на местния бизнес и общината, на желанието на учениците и възможностите на училищата за прием на ученици в осми клас. Еленко Начев подчерта, че усилията са насочени към обучение на кадри, които ще се реализират в бъдеще и то в общината. След проведени анализи, началникът на РУО обяви, че паралелките, които може да се сформират в Троян са 10, т.е. да се запази приемът от миналата година: 3 паралелки в СУ „Васил Левски“, 2 в СУ „Св. Климент Охридски, 2 в ПГМЕТ, 1 в СУ „Васил Левски“ с. Черни Осъм, 1 паралелка в ОбУ „Иван Вазов“ и 1 паралелка в НУПИ „Проф. Венко Колев“.

По време на срещата кметът Михайлова открои няколко положителни тенденции, сред които това, че броят на децата седмокласници нараства, макар и с малко; община Троян отчита една постоянна тенденция в последните 5-6 години за намаляване броя на учениците, които след 7 клас напускат общината – за миналата година това са 16 ученици – доказателство за доверие към образованието, което децата получават тук в общината и не на последно място благодарение на положените усилия от община, учебни заведения и бизнес – сформираните преди няколко години професионални паралелки, в голяма степен отговарят на потребностите на бизнеса.

Присъстващите представители на  СУ „Св. Кл. Охридски“-Троян заявиха желанието си да бъде разрешен в тяхното училище държавен план-прием и за трета паралелка, профил „Хуманитарен“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button