Два мащабни проекта и 38 175,58 м2 асфалтова настилка белязаха инфраструктурните дейности през 2018 година

Общо 38 175,58 м2 асфалтова настилка е положена в общината през годината. Извършените реконструкции и преасфалтиране на улични и тротоарни платна на територията на община Троян през годината включват: 3008.54 м2 положени нови тротоари в града с тротоарни плочи, асфалт и бетонова настилка; 14 819,3 м2 е новата асфалтова настилка в града.

В селата от общината 23356,28 м2  са обемите, извършени дейности, в т.ч. изкърпени 3554,95 м2 и преасфалтирани 19801,33 м2. Преасфалтираните участъци от общинската пътна мрежа се равняват на 3418,30 м2 изкърпени и 8286 м2 преасфалтирани площи. В града цялостно бяха преасфалтирани ул. „Кирил и Методий“ (с подмяна на бордюрите), ул. „Георги Бенковски“, част от ул. „Еделвайс“, ул. „Цар Калоян“ (с подмяна на бордюрите), част от ул. „Бочо Донев“, част от ул. „Христо Ботев“, алея към МБАЛ гр. Троян, подход към СУ „Васил Левски“ гр. Троян, паркинг пред Хлебозавода, част от ул. „Димитър Икономов-Димитриката“.

През годината бяха реализирани още няколко ключови обекта, сред които: изграден е етап I дига депо за твърди битови отпадъци – „Изграждане на дига от км 0+300 до км 0+400“; в ход е реализирането на подпорна стена на ул. „Ген. Карцов“ на стойност 25 000 лв. През годината Община Троян реализира етап I от улица в м. „Сврачи дол“ – подземна тръбна мрежа и изместване на въздушна линия „Телец“ в м. „Сврачи дол“. Строителната 2018 г. в община Троян беше белязана от изпълнението на два мащабни проекта – „Изграждане прилежаща инфраструктура на търговски комплекс (Малък пазар)” и „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“. Двата проекта се реализират със средства от общинския бюджет, като работата по изпълнение на новия „Малък пазар“ и реализиране обслужваща улица зад него приключи, а новото кръгово кръстовище се очаква да се завърши през следващата година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button