В ОБЩИНА ТРОЯН НЯМА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ!

През 2018 година в Община Троян не са постъпвали сигнали за корупция и злоупотреба с власт, за лошо управление на държавно или общинско имущество; няма и образувани преписки, свързани с такива нарушения. Общинското ръководство приема сигнали за граждани, станали обект или свидетели на корупционни практики или други нередности  по телефон, факс, електронна поща, попълване на анкетни карти или чрез конвенционалните пощенски кутии за жалби и сигнали, намиращи се в отделите „Услуги на гражданите“ и „Местни приходи“.

Всичко се проверява от Постоянна комисия по превенция и противодействие на корупцията, която периодично проверява кутиите за мнения и предложения и преглежда, ако има попълнени анкетни карти, с които се измерва удовлетвореността на потребителите и се алармира ръководството на общината за нарушения или некоректно отношение от страна на служители.

Има изготвен  доклад за предприетите антикорупционни мерки в Община Троян. В него се съобщава,че  през миналата година няма постъпили сигнали за злоупотреби с власт и корупция, няма и образувани преписки.Също така може да се прочете още, че са взети мерки за ограничаване на възможностите за подобни нарушения в Общината. Поддържа ефективно работещ център, в който се прилага системата за обслужване на граждани „на едно гише“, която пресича контактите между потребител и пряк изпълнител на услугата.

По материали на Община Троян

https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/finish/185-antikoruptzionni-merki/1879-doklad-za-antikoruptzionni-merki-v-obshtina-troyan.html

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button