Нова година – нови промени!

Минималната работна заплата от днес, 1 януари 2019 г., става 560 лева. Според статистиката, това ще засегне над 450 хиляди, наети на минималното възнаграждение.

Според  министър  Бисер Петков, повишението на МРЗ гарантира запазването на жизненото равнище на най-нискодоходната част от работната сила и намалява риска от бедност сред работещите.

От тази година се увеличават с 10% и работните заплати във всички организации на бюджетна издръжка.

Годината ще има 249 работни дни, които стандартно са 1992 работни часа. Почивни ще бъдат 116 дни, изчисли платформата за данъци и счетоводство kik.info.

В средното образование възнагражденията се увеличават с 20 на сто.

Минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лева, на педагогически специалисти 920 лева, на старши учител и старши възпитател 955 лева. В системата на образованието за тази година са предвидени и 39 милиона лева за увеличение на заплатите на непедагогическия персонал.

От 1 януари до 30 юни 2019-а година таванът на пенсиите ще бъде 910 лева, колкото е сега. След това таванът на пенсиите става 1200 лева, колкото е 40 % от максималния осигурителен доход за годината.

Минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се за 2019-та година е 560 лева, а на земеделските стопани и тютюнопроизводителите – 400 лева.

Също от 1-ви юли се предвижда всички пенсии, отпуснати до края на 2018-та, да се увеличат с 5,7 на сто. От същата дата минималната пенсия става 219 лева и 43 стотинки, като дотогава размерът й ще бъде 207 лева и 60 стотинки.

През 2019-та минималното обезщетение за безработица остава 9 лева на ден. Хората, които са се осигурявали на по-висока ставка ще получават малко над 74 лева обезщетение за безработни. Майчинските за гледане на малко дете до две години е 380 лева. Ще остане 540 лева еднократната помощ при смърт на осигурен, на която имат право децата, родителите, съпругът или съпругата.

Увеличават се изискванията за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране. През 2019 г. жените се пенсионират на навършени 61 г. 4 м. и осигурителен стаж от 35 г. 8 м. Увеличението е с по два месеца. Мъжете се пенсионират, ако са навършили 64 г. 2 м. (увеличението е с 1 месец), а осигурителният им стаж е 38 г. 8 м. ( с 2 месеца повече, отколкото през 2018 г.).

Стойността на всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсиите се увеличава от 1.169 на 1.2. Новият коефициент ще се прилага при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии.

New.bg

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button