Троянските полицаи отчетоха по-малко престъпления и по-висока разкриваемост

Днес, 31.01.2019г.,  пред общинските съветници в Троян, Радостина Петкова – началник на Районното управление в града, отчете дейността за изминалата година.  Тя посочи, че през 2018г. се е  наблюдавало намаление на регистрираните престъпления  с 6 бр. и с 16 бр. намаление по криминална линия. Разкриваемостта е увеличена с 1,58 процента и запазва стойностите си от последните години около 65%. – 70%, което показва едно постоянство и изграден начин и подход на работа на полицейските служители.  Основния положителен фактор е, че като се разкриват повече престъпления, се установяват повече извършители, които да получат своето наказание и да бъдат възпрени да извършват други престъпления.

„Това се усети през последните две години – имаме регистрирани 85 бр. кражби на имущество ,от които 64 разкрити и % разкриваемост 75,29 през отчетната година, като през 2017г. са  89 бр., 50 разкрити , процент разкриваемост – 56 „, каза  Петкова.

Много важен  фактор  е  пострадалите от престъпленията да оценят  дейността на служителите на МВР.  Виждат също, че  има успеваемост  в залавянето  на  извършителите на такива престъпления. По  този начин се повишава доверието в полицейската институция.

Началничката на троянската полиция каза също, че  има намаление на броя на извършените кражби през последните две години на територията на РУ – Троян, което е в резултат на превантивната дейност, извършвана от служителите на управлението.

„Целта на и е тази тенденция да  продължи и през 2019 година, поради което в плановете ни за работа ще бъдат заложени конкретни мероприятия за превенция и контрол по тази линия. И през 2019г. ще продължим с провеждането на СПО в малките и отдалечените населени места.“  – се казва в отчета

По линия на икономическата престъпност за 2018г,  също има увеличение на ЗМ за  незаконна сеч, след като през 2017г. отчита голям спад на тези престъпления. По отношение на незаконната сеч е необходимо да се получава навременна информация за случаите на установена незаконна сеч с оглед  скъсяване на времето между извършването и установяването на такава, за да има възможност за по-ефективни действия от наша страна за пресичането, предотвратяването и разкриването на тези престъпления. Работата по линия на акцизните стоки също е на добро ниво , като основно се залавя насипен тютюн, който се разпространява от лица от село Буковлък ежеседмично на пазара в град Троян, като през отчетната година броя на ЗМ има лек спад поради влезли присъди на лица занимаващи се с тази незаконна дейност. Следва де се отбележи, че през 2018г. имаме заловено голямо количество алкохол без български акцизен бандерол.  През 2019г. работата ни в тази насока ще продължи.

Болната тема  са  телефонни измами. Наблюдава се  същия брой – 12 ЗМ както и през 2017г. на осъществени такива , но за разлика от предишни години е нараснал броя на опитите за осъществяването им. Разкриваемоста на този вид престъпления през 2018г. значително се е подобрила.

„Фактът, че все по –малко хора биват измамени е благодарение на усилията ни в тази насока – раздаване от страна на  полицейските служители на брошури , информиране чрез средствата за масова информация , лично информиране на гражданите както и установяването и задържането на т.нар „мулета“ и др.“ с гордост  отбеляза Петкова

Основен приоритет за годината бе  и  намаляването на пътнотранспортните произшествия и жертвите , свързани с тях. Има   постигнати много добри резултати . Броят на произшествията в Община Троян  е намалял с 27 бр., тежките ПТП на общо за РУ- Троян са намалели с 6 бр., като броят на убитите е намалял с 3-ма души в сравнение с предходната година.

През настоящата година троянските полицаи ще продължат прилагането на добрите практики наложени до момента и ще търсят  по-голяма оптимизация на работата на състава, като считам че ще попълним почти всички вакантните места с новоназначени служители. Финалните думи на Радостина Петкова бяха : „Целта ни е да запазим добрите резултати постигнати през последните години.“

Тук е мястото  да кажем, че тази година(2019) ще започне санирането на сградат на Полицията с финансиране по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.

След отчета се изказаха Минко Акимов, кмета Донка Михайлова, инж.Петко Пенков, Васил Гадевски, които благодариха за добре свършената работа от  служителите на Ру на МВР ТРоян

Целият отчет може да прочетете по-долу

https://troyanexpress.com/2019/01/31/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d1%82%d1%80/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button