45654 са пенсионерите в област Ловеч за 2018 година

През 2018 г. в ТП на НОИ-Ловеч са подадени 6817 броя заявления за отпускане и изменяне на пенсии и добавки по българското законодателство, европейски регламенти и международни договори, по които РБ е страна. За 2017г. – 7480 броя. или с 663 по-малко.

Постъпилите заявления за отпускане на нови пенсии през 2018 са  2235 бр.( 2017г. – 2793 бр.), а за изменение на вече отпуснати пенсии – 4582 бр.( 2017г. – 4687 бр.). Подадени заявления за лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване – 619 бр.( 2017 – 627бр.). Постановени през периода – 11349 бр. разпореждания.

Общ брой пенсионери за 2018г. – 45654, от които 26487 жени и 19167 мъже; а за 2017г. – 46241, от които 26769 жени и 19472 мъже.

29242 лица получават пенсия по банков път и 16403 бр. чрез пощенски станции.

Изплатени суми за пенсии през 2018г. – 182 414 920.87 лв., в сравнение с 174 021 114.58 лв. през 2017г. – увеличение с 8 393 806.30 лв.

Среден основен размер за 2018г. –  295.67лв. при среден размер за страната – 329.74лв.; 2017г. – 282.12лв.

През 2018г. инвалидни пенсии са получавали 10599 лица, а през 2017 – 10591.

Тавана на пенсиите – 910лв. през 2018г. получават 471 лица, а 1 бр. над 910лв.; за 2017г. – 359 лица.

Издадените решения на медицинската комисия при ТП на НОИ – Ловеч за 2018г. са 3994 бр., в сравнение с 3720 бр. за 2017г.

 

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close