Свободни работни места за Троян

22.01.2021г.

Свободни работни места за Троян обявени в Бюрото по труда за 22.01.2021г. За повече информация на място при служители от бюрото.

7322-2024/Машинен оператор, печатарство Средно / Други неопределени специалности (Печатарство)
8182-2004/Огняр Средно
7535-1011/Работник, почистващ кожи Средно
3322-2007/Търговски сътрудник Висше / Филология (Френски език) Френски
7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Средно / Електротехника и енергетика
7233-2010/Механошлосер Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
4321-2002/Експедитор, стоки и товари Средно
7522-1018/Работник, повърхностна обработка на дърво Средно
7521-1010/Сортировач, дърво Средно
2211-7001/Лекар Висше / Медицина
2211-7001/Лекар Висше / Медицина
8219-2001/Монтажник, изделия от метал

9313-0003/Общ работник, поддържане на сгради Средно П
9412-0003/Работник, кухня П
5131-2004/Сервитьор П
3522-3011/Оператор, радиопредавателни съоръжения П
2611-7021/Юрисконсулт П
3112-3002/Техник, водоснабдяване и канализация П
9623-0001/Отчетник, измервателни уреди П
7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) П
7126-2008/Каналджия П
8189-2022/Машинен оператор Основно

Свободни работни места за Троян

Related Articles

Back to top button