Свободни работни места за Троян обявени в Бюрото по труда

03.07.2020г.

1344-7003/Управител, социални услуги в общността Висше / Хранителни технологии (Хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, икономика) Компютърна грамотност
2342-5002/Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители работа с компютър
5120-2001/Готвач Средно
5131-2004/Сервитьор Средно
5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Средно
5223-2001/Продавач-консултант Средно
6121-1011/Работник, отглеждащ селскостопански животни Средно
7521-1002/Грундировач-байцвач на дърво Средно
7521-1010/Сортировач, дърво Средно
7522-1002/Дърводелец, мебелист Професионална квалификация
7523-2012/Машинен оператор, извиване на дървен материал Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
7523-2013/Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал Средно
7523-2018/Машинен оператор, производство на мебели Средно,Основно
8151-2003/Машинен оператор, комбиниране на текстилни влакна Средно
8153-2004/Машинен оператор, шиене Средно
8160-2015/Машинен оператор, млечни продукти Средно
8172-2005/Машинен оператор, дървообработване Средно
8183-2005/Машинен оператор, опаковане/увиване Средно
8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно
8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Средно (Квалификация – завършен курс за машинист пътно-строителни машини)
9312-0006/Работник, поддръжка на пътища Основно
9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност Средно
9411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо хранене Средно

Тагове
Back to top button
Close