Повишиха съдия Антоанета Симеонова в по-горен ранг

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет   проведе извънредно атестиране  на  прокурори и  магистрати . Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Антоанета Маринова Симеонова – съдия в Районен съд – Троян, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“,  считано от датата на вземане на решението.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button