ПРАВО НА ОТГОВОР: Защо гласувах против предложения бюджет?

По повод статията „БЮДЖЕТ 2019 г на Община Троян бе приет“   в която писахме, че против приемането на бюджета бе само общинския съветник  Румен Райко. На редакционната поща получихме писмо в отговор на тази статия.

“ Здравейте!
Наистина, аз бях единствения общински съветник, който гласува „против“ предложения бюджет на общината за 2019 г. И от трибуната обясних защо гласувам така – не съм съгласен със сумата 36 000 лева (такава бе и за 2018 г.), заложена за превантивни дейности за недопускане на природни бедствия и наводнения. През м. септември м.г. имах питане към кмета какви превантивни дейности се извършват в това направление. Питането ми бе в резултат на наводненията, които се случиха миналото лято в съседната ни община Тетевен, където имаше наводнени постройки, удавени домашни животни, дори и хора.      Тогава (на заседанието през септември) заявих, че това, което се върши в нашата община (почистване на речни корита, изсичане на дървесна растителност в тях и др. дейности, които биха подобрили проводимостта на водата в речните корита) е малко, г-жа Михайлова се съгласи с мен, но отново в бюджета за 2019 г. бе заложена една съвсем малка сума.
Заседанието за бюджета бе на 07 февруари (четвъртък). В петък (на следващия ден) всички медии в страната отразиха, че от МОСВ започват повсеместни проверки за проводимостта на речните корита във страната, т.е. държавата мисли отговорно по този въпрос, но ръководството на нашата община го неглижира. 

Румен Райков  – общински съветник“

Научихме от самия Райков, че с решение № 288 на Административен съд Ловеч,  е осъдил  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  е осъдена да   заплати , сумата от 67/шестстотин и седемдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на отменено като незаконосъобразнонаказателно постановление  № 11-1519/12.12.2017 година, издадено от началник отдел „Рибарство и контрол”- Централен Дунав гр.Русе към Главна дирекция Рибарство и контрол при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.  

 Съдът  е  отхвърлил като неоснователен и недоказан иска на Р.С.Р., предявен против Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  в частта за заплащане на обезщетение в размер на 6000 лева за претърпени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11-1519/12.12.2017 година, издадено от началник отдел „Рибарство и контрол”- Централен Дунав гр.Русе към Главна дирекция Рибарство и контрол при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както и претенцията за законна лихва върху горната сума, се казва в решението.

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button