РУО – Ловеч обяви работно място

Старши експерт по природни науки и екология

Компания:Регионално управление на образованието
Град:гр. Ловеч
Тип заетост:Пълно работно време

Описание на обявата

Пълната информация можете да откриете в сайта на РУО – Ловеч в раздела за свободни работни места.

Основната цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика, астрономия и химия и опазване на околната среда.
Областите на дейност са да координира, организира, контролира и методически да подпомага прилагането и изпълнението на учебните програми по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда за класовете от прогимназиалния етап и от гимназиалните етапи в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за учителите по човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и обобщава информация за квалификацията им. Организира дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда и националните външни оценявания. Извършва дейности по организиране и провеждане на ученически състезания и олимпиади по човекът и природата, биология и здравно образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда на регионално и национално ниво съобразно нормативните документи.

Тагове
Back to top button
Close