Ви К Стенето извърши ремонт на над 11 000 метра водопроводи в Троян и региона

Реконструкцията на водопроводната мрежа на територията на община Троян е продължила и през 2018 година. През този период в града са ремонтирани 3015 метра, а в селата – 8 211 метра водопроводи, се съобщава в сайта  на медийна група „Зетра“

Това сочат данните за изпълнението на програмата за опазване на околната среда в община Троян по отношение на компонент „Води“. При одобряване на инвестиционни проекти в населените места, където няма изградена канализация, е въведено изискване за изграждане на локални пречиствателни съоръжения. А производствените предприятия, които генерират отпадъчни води, са обект на контрол от РИОСВ – Плевен, като общинската администрация в Троян оказва съдействие при извънредни проверки. През миналата година е извършена една съвместна проверка по издадено разрешително за заустване на отпадъчни води.

В компетенциите на Регионалната екоинспекция е и контролът върху производствения шум в околната среда. По отношение на шума, предизвикан от дейности в бита и създаващ дискомфорт у населението, са въведени забрани чрез наредба за опазване на обществения ред в община Троян. При жалби и сигнали от страна на граждани представители на местната управа и полицията извършват проверки, като при установени нарушения издават предписания и актове. През 2018 г. са издадени 268 наказателни постановления за нарушения на споменатата наредба.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button