Гл.инспектор Явор Абаджиев – началник на РС ПБЗН-Ловеч към РД ПБЗН-Ловеч

На 18 март със заповед на министърът на вътрешните работи за началник на РС ПБЗН-Ловеч към РД ПБЗН-Ловеч  е назначен гл.инспектор Явор Абаджиев.

Той е роден на 28.06.1970 год. в гр.Ловеч. През 1994г. е завършил висше образование във ВИПОНД – МВР, факултет „Противопожарна охрана“, като от есента на същата година е започнал работа в системата на МВР. През годините е заемал различни длъжности в РД ПБЗН /от 2012 год. и ръководни/, като от 31.10.2014г. е назначен на длъжност началник на група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РСПБЗН – Ловеч към РДПБЗН – Ловеч при ГДПБЗН – МВР, която длъжност е заемал и до момента. Гл. инспектор Явор Абаджиев е преминал и множество курсове за подобряване и усъвършенстване на професионалната си подготовка.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button