Община Троян започва да приема номинации за изявени троянски личности

Община Троян започва  да приема номинации за изявени троянци в областите „Култура“ и „Образование“.  Могат да бъдат номинирани: изявени творци с доказан принос в своята област за 2018 година; Културни мениджъри; Други носители на културни събития; Учители в образователни институции; Директори на образователни институции; Педагози, работещи в различни творчески школи /музикални, езикови и др./

Право да номинират чрез мотивирано писмено предложение имат:

 • Културни институци.
 • Неправителствени организации, занимаващи се с културни дейности.
 • Инициативни комитети на граждани /минимум 7 човека/.
 • Медии.
 • Местна власт. 
 • Педагогически съвети;
 • Училищни настоятелства/Обществени съвети/Родителски активи;
 • Инициативни комитети на граждани /минимум 7 човека/;
 • Медии;
 • Местна власт.

Кой може да бъде номиниран:

 • Учители в образователни институции;
 • Директори на образователни институции;
 • Педагози, работещи в различни творчески школи /музикални, езикови и др./.
 • инициативни комитети на граждани, състоящи се минимум от 7 човека; медии и местна власт.

  Критерии за номиниране в област „Образование“ са:

  1. Инициатор на педагогически иновации за издигане авторитета на образователната институция.
  2. Конкретни постижения през 2018г.
  3. Национална измеримост на постиженията.
  4. Принос за популяризиране на образователните ценности сред местната общност.
  5. Разработване и реализиране на проекти – национални и международни.
  6. Комуникативност и умения за работа в екип.
  7. Умение за превръщане на детето/ученика от обект в субект на учебно-възпитателния процес.

В област „Култура“ са:

 1. Номинираните да са свързани с Троянския край и приноса им за опазване на културно-историческото наследство.
 2. Значимост на постиженията на номинираното лице за утвърждаване на съответния род изкуство. Автори на стойностни литературни, художествени, музикални и други творби.
 3. Значимост на постиженията на номинираното лице за утвърждаване на културно събитие.
 4. Значимост на постиженията на номинираното лице за духовното развитие на местната общност.
 5. Предимство – иновативен подход, разчупил традиционните рамки /новаторство, оригиналност/.

 

За връчване на годишни награди на

През 2013 г. Община Троян учреди годишни награди за изявени личности, допринесли със своето дело и творчество за развитието на образованието и на културата в Троянския край. Наградата се връчва на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, за достигнати резултати през предходната година.

Със съдействието на изявени личности в областта на образованието и на културата от община Троян бяха изработени и приети критерии, на които трябва да отговарят кандидатите. Беше определена и процедура за тяхната номинация.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button