Отлагане на Пакета за мобилност

Предложенията относно Пакета за мобилност ще бъдат върнати обратно в Комисията по транспорт на ЕП за гласуване преди да бъдат гласувани в пленарна зала на 3 или 4 април.

Поради големия брой внесени изменения по време на пленарната сесия, в сряда сутринта председателят на ЕП Антонио Таяни се обърна към Комисията по транспорт, съгласно член 175 от Правилника за дейност на ЕП, с искане да филтрира измененията чрез гласуване в комисия, преди да бъдат гласувани в пленарна зала през април.

Трите предложения за командировани шофьори, времето за почивка на шофьорите и правилата за достъп до професията автомобилен превозвач, и до пазара на международни автомобилни превози на товари са част от „Пакета за мобилност“ предложен от Европейската комисия през май 2017 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button