ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Единадесети район – Ловешки

ЦИК назначи  Районна избирателна комисия в Единадесети район – Ловешки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислава Гечева Стайкова-Давидова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Димитрова Сотирова
СЕКРЕТАР: Фатме Юсеинова Моллова
ЧЛЕНОВЕ:
Дора Ангелова Стоянова
Илица Тодорова Петрова
Йордан Василев Василев
Ваня Христова Иванова
Петко Георгиев Петков
Елка Иванова Ангелова
Рени Бориславова Миткова
Михаела Цветанова Димовска
Милка Пенкова Трифонова
Иван Донев Арабаджиев
Таня Димитрова Георгиева
Районната избирателна комисия встъпи в правомощията си на 6 април 2019

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button