„Където улиците нямат имена“ или по-добър приятел от съседа няма

Премиера даваща отговор на много въпроси

"Където улиците нямат имена" или по-добър приятел от съседа няма
Катя Ютерова, Стела Мавродиева, Ивайло Стефанов, Вихра Петрова, Моника Генкова, Венцислав Вълков, Минчо Вачков и младия режисьор Теодор Лука и талисманът черната котка

На 11 юли 2019 г.  театралният състав   при НЧ“Наука – 1870″ Троян изнесе премиера на новата постановка „Където улиците нямат имена“ (автор Димитър Златинов, режисьор Теодор Лука).
Публиката, изпълнила салона, се наслади на една интересна пиеса и на великолепната игра на актьорите любители: Катя Ютерова, Стела Мавродиева, Ивайло Стефанов, Вихра Петрова, Моника Генкова, Венцислав Вълков, Минчо Вачков. Всички те с душа и сърце се превъплътиха в ролите си и с професионалната си игра завладяха публиката. Представлението беше прекъсвано многократно от възторжени аплодисменти.

"Където улиците нямат имена" или по-добър приятел от съседа няма
Много емоция

Темата бе  за добросъседските отношения в едно типично българско село, където улиците нямат имена. Там където няма междусъседска война, но има  задружност и взаимопомощ. Много смях и трагични моменти   бяха съчетани великолепно в драматургията на театъра. В крайна сметка  животът на компанията се преобърна изведнъж. Всички мечти за пътувания излетяха, стари привички в живота бяха зачеркнати в името на семейството и доброто. В името  на една черна котка, която им причини злини, а те забравиха  и започнаха да мислят как да я излекуват. Ние, които бяхме в  салона  се замислихме и за нашият живот. Много отговори даде спектакълът режисиран от младия Теодор Лука (който си има дарбата да носи новаторството).  За малките камъни, които обръщат колата и други подобни.

"Където улиците нямат имена" или по-добър приятел от съседа няма
Къде е Австралия?

За реализирането на пиесата помогнаха още Маргрет Креклешка – Школа за изобразително изкуство – (сценичен дизайн), Ивайло Иванов и Петър Аврамски (осветление), Калин Димитров (звук), Анатолий Краев (сценичен работник), Ирена Ценова-Балева (реквизитор). И не на последно място – професионалната режисура на Теодор Лука. Важна беше помощта и на Цветомира Нейчева при продажбата на билети, като и на разпоредителите Валентина Казанджиева и Емил Ненковски.
Специални благодарности към дарителите, спомогнали за осъществяването на постановката: „Перфектстрой“ Петър Стоименов, „Калинел“ ЕООД инж. Марин Радевски, актьорът Ивайло Стефанов, Маргрет Креклешка, Петър Аврамски, Николай Тодоров, Арт студио БМ Богдан Дочев, изрази д-р Виолета Койновска от името на читалищното  настоятелство. Тя поздрави всички от театралния състав  сътворил тази пиеса . Пожела им дълго време да я играят на сцена.
Цветя  и поздравителни адреси за актьорите бяха поднесени от Община Троян , от кмета Донка Михайлов, Общински съвет, от г-н Петър Петров – Габрово, Театрален състав  при НЧ“Развитие “ Орешак  и от много зрители.
Второто представление, което ще се състои на 30 юли.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVtmtZTEI62jEvvTf2Cjmwnm~%3BFgHbQBKRTnJm12Qr63~%3ByANOUJKsWf0B0B~_I0oiaCmPwB3LJApCZ3di7QhAg6IASAbtKuJK0Isx~_QmS~%3BChRYQVPGUPZL2qnR~%3BEfJyNPUClZpCnFc2~_UVY7JFSfUB2nTh~%3BR1Q3RxQi2jbCSxBRyyN8jlxZZ0SYywFGWsmcCyiImRzAEJdf0hwtfkljqvQBRi8pNS~%3BQ8DTJ7wijCukxBaB8AAdaWZsjAsSk84Ae4LrPNEeOujd4XF9CFACdYznU6~%3BMUgORvxkgESekaRQHXPTZHBTqXSRthT6mK38AQJqjlAxRVgvcIFWZMVn7RszBKV36qYcZiI3Lk88mvjAdQ1VXhqXJJ08HU48TZiNMFXLEevMRkytKfslBbuXPajJ3T3LItEEd21McP~%3B~%3Bzgmn1Z18tAnfnzFOJoxD0ejBxUto4pHPNeYj0mp1yEEJbw9rbevFWU3M7p7H7swCQGJupbZMIU6k1y82zlMW0nMOUrm9P9a3b1ROQCHfBU9agrA4g4x7BiVTuFFKOFtopQjR8bwY6BsduXjhmpr3ON0eY41xWdMz8tzaiSNzAFP9LWj5qbznLvUwl4qrGeiiGC7obpDiT97mTLYXpaZj7Iv94ih8Sviri~%3BG5fSfism~_bbYyb0XQG~_1t7dS9h6LZN6I4gJgcRFP3F5sSPpc1~_o94jVl~_crKVNnH4rlBWka7yDKXo~%3BYRe6~%3BJi9jOSclrNlkuj4inlkJP7VsgTrNLWoYI1s0Rz9OkriXWCuq6QBDhSH9~_5PixQKK3WrZlwwRH3M~_xANM6HtIvh6qf628sU~_LERQ8xPx6NpFXnGNSmnNohZkcsaHhcjowE06uSeLNflouAY0J8SacvfQCDqe2MifNrlH3zITCZ6UwWdJ~%3Bpuq~_YMdObMSlQj30bxAxjeT8UUXu3pUlfDjMckQPcEXHjoEED8AFotl~_ztUBdvirv3ef0m2TDt4dqvz2iHThynTOGyVUH4Gk0oa1i74nm92JsDlz01HkRCj~%3B4ZszwNhjvSyimQ12O~_lRR~_gCepCvfCkDxATNSduNgNdTZry~_QH3ddvOfqAX5VcKFQX4T1dF9~%3BFirhk6duv~%3BlQ1ueYXlklefdHtC6x9xEkJyU6IBCxN50y7qAovio~_OSiuCjzlZaqUECeyZRlPNPE~_0UqtSLrzoTRl68oS1jRaj7qCR8vxCBkecjl6ctwRvHMafFrwuSKuPOoMx1a~_EuFCCbmkDgs9L~_n75HE0nxZDs8XPDx8tdGXx21L7PHWUtaIDHMBOkBL~_2hrURx05~%3BLS8PYYfdmphstQRwxf~%3BZboco4VPS~_IpcM~%3B~%3BA8CPVg~-~-.bps.a.2296994573720507&type=1&__xts__[0]=68.ARCXerSInmwKXsGY6fnC9C8LqHA1Nkge5YfOQPFBn4XOBoeJ3G6l3uyb8cRBbftH4ma06uJ1souS_hn-hat-jsTw1m7byuFQ3GAT4yn9m5GoaozN6v_hvfKE2lIzcd5stfuo7vrdbo7Eh8TzsWjOKE2JPFYekKeEr-Pv3i7d4Ni6Bx95dXoYmdcu_JJbOlBNUd7zBkxXkM6ANCFWXatZNKL77igWDcj78bAeW1PD-UHVug5sH61boDgGsEbbGaJhtMANmZ7AS6WOFlLahZEd_7nxgivSVU82uNuvWfl2FklfkT1XJ53_AnL6zTA_s5VyyzH3CS7MlMTyMo5OmK1Z_h3X3FB4G-VTKcBB4Jj8cALT9Po8Um1WwP3Mzq6vHFqv3Htm6625KwVwU35uTA1rUJMD9myFP-XAcB1DfQkm4iG44rG67ob3mqIpeDR8sGles-3F8HWtPb8Fpiy47pwimsAwoHUbQmTWkuxJKLmr4NZjbdx4THwCUQ9gTtAPCAmgtZNNarg8nGS5jr5d6Jdp4Vx0G_SQ-_PedQUqKpw8AQ&__tn__=HH-R

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button