„Актавис“ Троян предлага работа

Специалист Покупки (по заместване)

Компания:Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Град:гр. Троян, Област Ловеч

Описание на обявата

Информация за Компанията

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин.  Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 45 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. Повече информация на www.tevapharm.com.

От август 2016 г. Актавис е част от Тева. В България обединената компания работи с името Актавис и е най-големия работодател във фармацевтичната индустрия. Актавис-компания на Тева- управлява два фармацевтични завода, търговска организация и множество глобални корпоративни функции.

 

Актавис – компания на Тева търси да присъедини към своя екип квалифицирани и мотивирани кандидати за длъжността Специалист Покупки (по заместване)в Дирекция „Покупки”, гр. Троян.

Основна дейност

Дейности по организиране на доставки на материали и услуги, възникнали като необходимост в процеса на производство.

Задължения и отговорности

 • Изготвя поръчки за доставка към доставчици
 • Проучва нови доставчици, координира предлаганите условия по доставките
 • Обработва и поддържа актуална информация, изготвя различни справки и документи
 • Следи за навременното пристигане на доставките, като в случаи на проблеми координира информацията и предлага решения
 • Комуникира и оказва съдействие в случаите на грешно доставени стоки и/или услуги, като предлага съответни коригиращи действия
 • Следи за спазване на условията по сключените договори
 • Спазва изисквания за Добра Производствена Практика, Добра Документална Практика, опазване на околната среда и здраве и безопастност при работа

Изисквания към кандидатите

 • Висше образование: Фармация, Химия, Биология, Техническо или Икономическо
 • Умение за работа с клиенти, вземане на самостоятелни решения
 • Желание за работа в екип и внимание към детайлите
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Отлични компютърни умения – Microsoft Office (Word, Excel)

Компанията осигурява

 • Интересна и предизвикателна работа в областта на покупките
 • Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, лидер на генеричния пазар, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания
 • Специфично обучение, реални възможности за професионално развитие
 • Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки
 • Осигурен транспорт за работещите на редовен режим (Ловеч-Троян – Ловеч)

 

Ако проявявате интерес към тази позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография.
Ще се свържем само с одобрените кандидати. Документите ще се разглеждат при условията на поверителност в съответствие с правилата за защита на личните данни.

Ангажираност на Тева за предоставяне на равни възможности

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.

Обявата е добавена преди 3 дни в сайта careers.teva

Related Articles

Back to top button