Безработните ще се издирват и по селските кръчми

На 22.08.2019 екип ще посети с.Дойренци, Ловеч

Нова мобилна услуга  започна Агенция по заетостта.  Чрез „Мобилни бюра по труда“ бъде  обхванат по-малки населени места с над 100 жители. За целта от началото на август се организират специални събития, на които ще се представят свободни позиции за работа в дадения регион. Мобилните бюра по труда започнаха от началото на август, като вече навлизат и в малките населени места. Експертите ще посетят районите, в който живеят над 100 души.  Те ще посетят всички  обществени места включително и кръчмите.

Такъв мобилен екип ще посети на 22.08.2019год. и  село Дойренци, Ловеч.

Служителите на Бюрата по труда ще се срещнат с безработните и с работодателите и на място ще им предложат помощ в намиране на работа. Трудово неактивните хора ще бъдат консултирани и регистрирани.

С това се цели намаляване на безработицата в най-бедните райони на страната ни.

Мобилното бюро по труда надгражда дейността на съществуващите към момента изнесени работни места, насочена към безработни лица от уязвимите групи и икономически неактивни лица от малки населени места. Освен това, в рамките на функциониращите центрове за заетост и социална подкрепа то позволява организирането на изнесени приемни от мобилни екипи на бюрата по труда и дирекциите за социално подпомагане за предоставяне на комплексни услуги

ПО информация на Агенция по заетостта

Related Articles

Back to top button