ЧЕЗ България търси да назначи служители

Отчетник измервателни уреди

Основни задължения:
 • Отчита средствата за търговско измерване на абонати и точно записва техните показания;
 • Отговаря за редовното и навременно предаване на данните за обработка и фактуриране;
 • Извършва визуален отчет контрол на измервателните уреди, тарифните превключватели и свързващите проводници;
 • Следи за нормалната експлоатация на съоръженията, съгласно действащата нормативна уредба;
 • Поддържа пълна, точна и актуална изходна информация, включваща данни за абоната и измервателната група, по която се отчита ел. енергия и своевременно я коригира при настъпили промени.

 

Изисквания:
 • Средно образование;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип.

 

Предимства:
 • Средно електротехническо образование;
 • Трета кв. гр. по безопасност на труда;
 • Шофьорска книжка категория В;
 • Опит в сферата на електроенергетиката.

Related Articles

Back to top button