„Троян плаза“ АД търси барман и помощник – кухня

Помощник кухня

Участва в производството на готварска продукция под ръ­ководството на главния готвач.
Спазва изискванията за количеството и качеството на вло­жените продукти и подправките.
Следи за работата на машините, съоръженията и състоя­нието на посудата.
Поддържа изискваната производствена хигиена на работ­ното място съгласно санитарните изисквания.
Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята.
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността
Барман
Обслужва гостите на заведението, като приготвя поръчаните напитки и коктейли.

Related Articles

Back to top button