В и К – „Стенето“ ЕООД Троян търси да назначи

Обяви за работа

В и К – СТЕНЕТО ЕООД търси да назначи:
Работник хидротехнически съоръжения за РВ „Жална“
Троян
В и К – СТЕНЕТО ЕООД
15.08.19
Водопроводчик (външно В и К)
Троян
В и К – СТЕНЕТО ЕООД

Изисквания към кандидатите:
1. Образование – завършено средно образование.
2. Свидетелство за управление на МПС, кат.В – активен шофьор.
3. Умения за работа в екип, прецизност, конфиденциалност и лоялност на работното място.

Работа на 12-часови смени.

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа
2. Автобиография с актуална снимка
3. Копие от документ за завършено образование.
4. Копие от свидетелство за управление на МПС.

Събеседване ще се проведе само с одобрените по документи кандидати.

Личните данни на кандидатите ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити след заемане на свободното работно място от избран кандидат

Контакти
В и К – СТЕНЕТО ЕООД
ЕИК: 820146942
Адрес: гр.Троян, ул.“Христо Ботев“ № 213
Телефон: 067064297
 www.viktroyan.com

Related Articles

Back to top button