В и К – СТЕНЕТО ЕООД търси да назначи отчетник и диспечер

Отчетник, измервателни уреди

Изисквания към кандидатите:
1.Образование – завършено средно или висше образование.
2. Умения за работа в екип, комуникативност, неконфликтност, прецизност, конфиденциалност и лоялност на работното място.
3. Приложни умения.
4. Способност за бързо решаване на проблемни ситуации.
5. Умения за работа с клиенти.

Работата е свързана с демонтаж, монтаж и настройка на радиомодули, демонтаж и монтаж на водомери, дистанционно и електронно отчитане на водомери.

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа
2. Автобиография с актуална снимка
3. Копие от документ за завършено образование

Събеседване ще се проведе само с одобрените по документи кандидати.

Личните данни на кандидатите ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени след заемане на свободното работно място от избран кандидат.

*********

Диспечер, водоразпределителна мрежа
Изисквания към кандидатите:
1. Образование – техническо образование – средно, висше (електротехник, електромонтьор, автоматизация)
2. Компютърна грамотност.
3. Умения за работа в екип, съобразителност при вземане на решения, прецизност, конфиденциалност и лоялност.

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа
2. Автобиография с актуална снимка
3. Копие от документ за завършено образование и други квалификации

Работа на 12-часови смени.

Събеседване ще се проведе само с одобрените по документи кандидати.

Личните данни на кандидатите ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити след заемане на свободното работно място от избран кандидат.

Свързани статии

Back to top button
Close