Работа

В и К – СТЕНЕТО ЕООД търси да назначи отчетник и диспечер

Отчетник, измервателни уреди

Изисквания към кандидатите:
1.Образование – завършено средно или висше образование.
2. Умения за работа в екип, комуникативност, неконфликтност, прецизност, конфиденциалност и лоялност на работното място.
3. Приложни умения.
4. Способност за бързо решаване на проблемни ситуации.
5. Умения за работа с клиенти.

Работата е свързана с демонтаж, монтаж и настройка на радиомодули, демонтаж и монтаж на водомери, дистанционно и електронно отчитане на водомери.

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа
2. Автобиография с актуална снимка
3. Копие от документ за завършено образование

Събеседване ще се проведе само с одобрените по документи кандидати.

Личните данни на кандидатите ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени след заемане на свободното работно място от избран кандидат.

*********

Диспечер, водоразпределителна мрежа
Изисквания към кандидатите:
1. Образование – техническо образование – средно, висше (електротехник, електромонтьор, автоматизация)
2. Компютърна грамотност.
3. Умения за работа в екип, съобразителност при вземане на решения, прецизност, конфиденциалност и лоялност.

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа
2. Автобиография с актуална снимка
3. Копие от документ за завършено образование и други квалификации

Работа на 12-часови смени.

Събеседване ще се проведе само с одобрените по документи кандидати.

Личните данни на кандидатите ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити след заемане на свободното работно място от избран кандидат.

Свързани статии

Проверете също

Close
Back to top button