Актавис – компания на Тева търси да присъедини към своя екип амбициозни и мотивирани професионалисти

„Специалист химични анализи и стабилност” (по заместване) в отдел „Изследване и развитие”,

гр. Троян.

Основни отговорности

 • Участвате в разработването на аналитични методи за анализ на готови продукти
 • Изпълнявате дейности по валидиране и трансфер на аналитични методи
 • Провеждате лабораторни тестове за стабилност на готови продукти, изпитвания за съвместимост, стрес изпитвания и документирате резултатите
 • Изготвяте спецификации за анализ на изходни суровини, опаковъчни материали и готови продукти
 • Изготвяте аналитичната част от регистрационната документация
 • Изготвяте и актуализирате стандартни оперативни процедури за работа и проверка на лабораторно оборудване
 • Участвате в осъществяването на дейности, свързани с поддръжка изправността и работния статус на лабораторното оборудване

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование: Химия, Химия и английски език, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Фармация или Медицинска химия
 • Владеене на съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ
 • Владеене на английски език писмено и говоримо
 • Отлични компютърни умения – MS Office
 • Опит по специалността във фармацевтична компания ще се счита за предимство
 • Умения за спазване на срокове и определяне на приоритети
 • Желание за работа в екип и стремеж за усъвършенстване

Интересна и предизвикателна работа в областта на развойната дейност

Позиция в световноизвестна фармацевтична компания, известна със своите добри практики, високи стандарти и изисквания

Дългосрочно обучение и реални възможности за професионално развитие

Стимулиращо трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки

Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво

Работа в мултинационална среда с възможност за обмяна на знания и опит

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 45 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти.

От август 2016 г. Актавис е част от Тева. В България обединената компания работи с името Актавис и е най-големия работодател във фармацевтичната индустрия. Актавис-компания на Тева- управлява два фармацевтични завода, търговска организация и множество глобални корпоративни функции.

Ангажираност на Тева за предоставяне на равни възможности
Тева Фармасютикълз не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.

 

Свързани статии

Back to top button
Close