Донка Михайлова представя своята предизборна платформа

I. За по-високи доходи и висока заетост чрез
Продължаване на политиките, обезпечаващи устойчивост на общинския бюджет.

Подкрепа за инвеститорите. Стимули за реална и стимулираща конкуренция на пазара на труда.

Поддържане на нива на местните данъци и такси под средните за страната. Повишаване на неданъчните приходи в бюджета на общината, базирани на собствените ресурси, което ще позволи по-високи постъпления при приемливи данъчни ставки за населението и за бизнеса.

Продължаване на проектите по управлението на отпадъците, които ще дадат възможност за по-ниски такси „битови отпадъци“.

Разширяване на обема на комуналните услуги за населението, извършвани от общински дружества, предприятия и дейности: отстояване на общинската собственост на ВиК „Стенето“; създаване на Общинско предприятие „Общински имоти“ и Общинско звено за социални услуги.

По-нататъшно подобряване на управлението на ползване на общинските земи и гори. Повишаване на приходите от тях с поне 20%.

Разширяване на социалните предприятия, осигуряващи заетост на неравнопоставени групи на пазара на труда.

Като една от общините, въвела масовото използване на електронните услуги и комплексното административно обслужване за бизнеса и гражданите, общината да постигне максимален обхват на този тип обслужване.

Приемане на Общ устройствен план и намаляване на сроковете за административни процедури при приемане на устройствени планове за бизнеса.

Продължаване на политиката на приоритетност при изграждане на подземна и наземна инфраструктура в бизнес-зоните в града.

Засилване на ролята и правомощията на Консултативния съвет по икономическо развитие в процеса на взимане на решения, касаещи бизнеса, чрез въвеждане в местната нормативна уредба на изискване важните предложения за решения на Общинския съвет предварително да бъдат обсъждани в Съвета, а взетите становища да се внасят в Общинския съвет заедно с проектите за решение.
Осигуряване на временна заетост на поне 100 души, неравнопоставени на пазара на труда.

Платформа за Троян  –  Предизборна платформа на кандидата за кмет Донка Михайлова и на кандидатите за съветници, издигнати от БСП, за Местни избори 2019

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Платена публикация по договор
КП „БСП за България“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button