Фирма „Калинел“ търси работници

Пълнач на възглавници
Изисквания към кандидата:
• Готовност за работа в екип;
• Отговорност към поставените задачи и задължения

Основни задължения:
• Зарежда машината с готови, ушити калъфки като ги напъхва в устройството (фунията) за пълнене или пълни калъфката ръчно с пълнеж – в зависимост от модела, размера и изискванията за изготвяне на изделието.
• Подава на кантарджията напълнената вече възглавница за установяване на необходимия грамаж по технология.
• Следи за правилното зареждане на партидата и качеството на материала, с който се пълнят възглавниците.
• Предварително се запознава с технологията на всяка поръчка.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Предимства за кандидатите:
• Бързина, сръчност и отговорност към работата;
• Точност в изпълнение на операциите;
• Постоянство в работата.

Компанията предлага:
• Отлични условия на труд в престижна, стабилна и динамично развиваща се фирма;
• Много добро възнаграждение плюс социален пакет;
• Трудов договор на 8 часов работен ден;
• Работа на смени.

Очакваме Вашата актуална автобиография!
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка!!!
Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Пакетировач
Изисквания към кандидата:
• Готовност за работа в екип;
• Отговорност към поставените задачи и задължения

Основни задължения:
• Извършва преносна и опаковъчна дейност като предварително е запознат с вида на опаковката и детайлите на всяка поръчка.
• Сортира на определените за това места опакованата продукция.
• Поставя необходимата етикировъчна информация при опаковането на продукцията.
• Води отчет за стекованата продукция. Предварително се запознава с технологията на всяка поръчка.
• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Предимства за кандидатите:
• Бързина, сръчност и отговорност към работата;
• Точност в изпълнение на операциите;
• Постоянство в работата.

Компанията предлага:
• Отлични условия на труд в престижна, стабилна и динамично развиваща се фирма;
• Много добро възнаграждение плюс социален пакет;
• Трудов договор на 8 часов работен ден;
• Работа на смени.
Очакваме Вашата актуална автобиография!
Само с одобрените по документи кандидати ще бъде осъществена връзка!!!
Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.

Тагове
Back to top button
Close