Троянци разгромиха своите противници в „Семейни войни“

Тази вечер по Нова Тв бе излъчено поредното предаване на шоуто ”Семейни войни”. В него участваха  троянци и калейчани сем.Даскаличкови  – Яница и Петко Йонкови, Надя Цветкова, Румен Атанасов и Пламена Миндевска.  Те  играха много добре срещу сем. Готинови  от Шумен и събраха 339 точки. Техните противници успяха да спечелят 117  точки. Даскаличкови спряха победния устрем на Готинови, които досега имаха 3 победи. След оспорвани два рунда трояно-калейчани победиха готините  шуменци с остроумните си отговори в третия рунд.

Троянци разгромиха своите противници в "Семейни войни"
Пламена Миндевска

 

Потърсихме преподавателката от Професионална гимназия по Механоелектротехника в Троян Пламена Миндевска, която участва активно в играта, да ни разкаже  как попаднаха под прожекторите на Нова Тв.

Преди месец се записали без да подозират, че ще бъдат извикани на кастинг, разказва Пламена.  Даскаличкови – името  е избрано заради превеса на учителки в групата (Пламена и Яница) грабнали   още след първото виждане с комисията.  Оказва се, че са избрани да участват на живо в играта. И така днес видяхме как Пламена, Румен Атанасов(баща на преподавателката), Надя(приятелка) и сем. Яница и Петко Йонкови(братовчеди) категорично победиха своите съперници.

Това по което може  да се познае, че са от Троянския край, бяха  специално щампираните тениски  със снимки на  популярната  троянска стомна и  емблематичния плод  за  нашия край  – слива

Дали отново ще ги видим?

Очаквайте продължение….

Какви са правилата на  “СЕМЕЙНИ ВОЙНИ”

„Семейство”/”Отбор”: – отбор от пет или друг брой Участници или Кандидат-Участници, които са подали своите заявления и/или са допуснати за участие до Студийния етап. Семейството/Отборът следва да се състои от лица, от които минимум трима трябва да имат родствена връзка, т.е. да са роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен включително.

„Капитан”: своеобразен отговорник на Семейството, избран съвместно между Компанията и Отбора да представлява Семейството в играта и да взима решения от името на Отбора в определените за това случаи.

„Победител/”Финалист”: Всяко семейство, което завърши Предаването по настоящите правила до самия му край, изпълнявайки указанията на Компанията и спазвайки Правилата.

 

„Въпрос”: всеки един от въпросите, зададени към Участник или към Семейството, на които се търси най-популярният отговор. Всеки въпрос има шест или друг, предварително обявени от Компанията, краен брой най-популярни отговори, които носят точки.

„Верен отговор”: верен отговор е всеки отговор, който директно съвпада или е достатъчно близо до отговор от някои от най-популярните отговори. В случай на отговор, който има прилика, но не попада в никой от отговорите, Компанията има право едностранно да определи дали да приема този отговор за верен или не. Популярността на отговорите се измерва с броя хора, които са дали този отговор сред попитаните в Изследването.

„Изследване”: предварително проведено допитване до минимум 100 човека, които са дали отговори на поставените въпроси. Като най-популярни се квалифицират първите шест отговора, които носят точки.

„Хикс”: с буквата Хикс или Българско Х, ще се маркира всеки грешен отговор на Отбора или на Участника.

„Точки”: точките, които Отбора получава за отговор, попадащ сред първите шест най-популярни отговора. Точките съответстват на броя хора, посочили този отговор измежду всички в Изследването. Сборът от точките на всички отговори на който и да е въпрос не може да надвишава 100, но може да е по-малко от 100, ако 6-те най-популярни отговора са събрали под 100% от отговорите. Разликата до 100 са други отговори, които са извън посочените като най-популярни.

„Рунд”: всеки един етап от играта, в който могат да бъдат спечелени точки и прибавени към натрупания общ сбор точки на някое от Семействата. Във всеки рунд бива задаван по един въпрос, на който трябва да бъдат познати съответния брой най-популярни отговори.

„Бързи пари”: финален етап от играта, в който играе само набралото най-много точки Семейство като сбор от рундове от едно до пет, т.е. победителят след пети рунд.

„Загубил отбор”: е този отбор, който след първите пет рунда има по-малко събрани точки.

„Табло”: информационно табло (видеостена), на която се изписват въпросите и отговорите, както и се намира информация за натрупаните точки за всяко Семейство или за временното състояние на Финалистите, които играят в последния рунд „Бързи пари”

„Финалисти”: Семейството/Отбора, който е спечелил повече точки в първите пет рунда и продължава напред в рунд „Бързи пари“ както и в следващия епизод на Предаването.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button