Лек ръст на помощите за хора с увреждания

Помощи за хората с увреждания и за отопление са увеличени

От  Социалното министерство съобщиха, че  месечните помощи за хората с увреждания от началото на тази година са в пo-висок размер. Увеличават с 4,3% финансовата помощ за хората с увреждания през 2020 г.

Най-високата сума от 206,91 лв. е за хората с над 90% увреждане с право на чужда помощ, които взимат социална пенсия за инвалидност.

Увеличението се получава от повишаването на линията на бедност за България, чийто размер се предвижда през 2020 г. е 363 лв., тъй като по закон финансовата подкрепа се определя като процент от нейното равнище. Причината е, че са  обвързани към линията на бедност, която  се увеличи с 15 лева  Хората с процент на увреждане от 50 до 70% ще получават по 25,14 лева на месец.

650 000 са правоимащите

Към 30 септември 2019 г. месечните финансови помощи получават близо 650 000 души, което е с около 150 000 повече в сравнение с броя на хората, които получаваха месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.

Националният съвет за хората с увреждания прие и доклад за Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 година. Одобрен беше и планът за изпълнението на стратегическия документ през 2019 г. и 2020 година. В него се предвиждат мерки и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност и др.

Сумите за януари, хората с увреждания ще получат през февруари.

През 2019-та   се увеличиха се помощи и за отопление

Увеличиха се с  24.5% помощите за отопление в сравнение с миналия зимен сезон. Така месечният размер става 93.18 лв. Новата стойност е определена със заповед на социалния министър Бисер Петков, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика 
Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши с 91,75 лв. – от сегашните 374,15 лв. на 465,90 лв.

Повишението е разписано с промени в Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която беше обнародвана в Държавен вестник на 28 юни 2019 г.

Related Articles

Back to top button