Съобщение от Дирекция“Бюро по труда“ Троян

Регистрацията в бюрото по труда става и по електронен път

Уважаеми клиенти,
Във връзка с обявеното извънредно положение, Ви молим:
Ако не е наложително да отложите посещението си в ДБТ – Троян за м. април 2020 г.
клиентите на ДБТ, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават ДБТ.
Можете да се свържете с нас чрез:
Телефон: 0670/60304; 0670/63167; 0879003732, 0879003724, 0882825231
Електронна поща: dbt.troyan@mbox.contact.bg
Интернет адрес: www.az.government.bg

Лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:

– Да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта – https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx;

– Да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;

– Да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до дирекция „Бюро по труда” съобразно адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документ за самоличност.

Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)  може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрото по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства (промяна на персонални данни, прекратяване или възстановяване на регистрация и др.), спазвайки посочените по горе стъпки. Заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата може да се изтегли от тук:

https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8865/zajavlenie-deklaracija-za-promjana-na-obstojatelstvata-prilojenie-2.docx.

С уважение и благодарност за съпричасността!

Екипът на Дирекция „Бюро по труда” – Троян

Related Articles

Back to top button