Нормална инвестиционна активност в Община Троян

Прогнозите за спад в проектирането и строителството като негативен ефект от кризата, свързан с огромната несигурност  повреме на пандемия засега  не се оправдават, съобщава Донка Михайлова кмет на Община Троян

Според данните от последния месец дават сигнал за нормална инвестиционна активност в Община Троян. Всъщност инвестициите в строителството са измъквали многократно държави от кризи в миналото, дано и сега това да бъде един от инструментите за смекчаване на натискът от извънредната ситуация.

В Общината за периода 1 януари – 30 април 2020 г. са издадени 46 бр. разрешения за строеж, като за същия период на 2019 г. са издадени 49 бр. За разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията през април са внесени 31 бр. нови преписки. С решение на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) са издадени 8 строителни разрешения.  ОЕСУТ се ръководи се от главния архитект на Общината.  Съставът му се определя със заповед на кмета, допълни Михайлова

Related Articles

Back to top button