Донка Михайлова и настоятелството на НЧ „Развитие-1898 г.“, с. Орешак проведоха работна среща

      Днес, 11 юни, дни след подписването на договора за финансиране на проекта за ремонт и реконструкция на НЧ „Развитие-1898 г.“, с. Орешак, кметът Михайлова проведе среща с членове на читалищното настоятелство. Участие в срещата взеха заместник-кметът инж. Чолакова, директорът на дирекция „Планиране и проекти“ – Вера Добрева, екипът за управление на проекта – ръководител Пламенка Гечева и координатор Красимир Атанасов. От страна на читалището присъстваха председателят Мариян Трифонов, секретарят Донка Василева и кметът на селото – Марияна Генковска. Донка Михайлова и настоятелството на НЧ „Развитие-1898 г.“, с. Орешак проведоха работна среща

Срещата е първа след подписване на договора по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране от Стратегията на МИГ, посредством ПРСР 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР, а целта бе изговаряне на предстоящото. Уточнени бяха ангажиментите на всяка страна, както и лицата, които ще са в непрестанен контакт по време на изпълнението на проекта. Припомняме, че с финансовата помощ от Стратегията на МИГ ще бъде подменена дограмата на читалището с PVC и алуминиева, предвидено е цялата сграда да бъде топлинно изолирана, ще се подмени покривното покритие и ще се извършат множество вътрешни ремонти. Не на последно място, е предвидено цялостно освежаване на фасадите.

Поради дългият срок, който изискват процедурите по Закона за обществени поръчки се очаква работите по проекта да започнат в началото на следващата година. 

Сградата на Народно читалище „Развитие-1898 г.“ е монолитна, със стоманобетонна конструкция със застроена площ от 940 м.2. Построена е преди близо 120 години и от дълго време се нуждае от ремонт и реконструкция. С финансовата помощ от Стратегията на МИГ ще бъде подменена дограмата на читалището с PVC и алуминиева, предвидено е цялата сграда да бъде топлинно изолирана, ще се подмени покривното покритие и ще се извършат множество вътрешни ремонти. Не на последно място, е предвидено цялостно освежаване на фасадите и постигане на модерна и свежа визия на сградата.
Основната цел на проекта е да бъде изградена обновена среда за развитие и реализиране на културни дейности и услуги чрез подобряване на физическата среда в обект, изключително значим за културния живот в община Троян – читалището в с. Орешак. Инвестициите в културната инфраструктура ще окажат принос върху подобряване условията и качеството за живот на местното население, ще допринесат за изграждането на по-благоприятна среда за провеждане на културни събития и участие в такива на местното население. Ще се подобрят и възможностите за осъществяване на социални контакти на населението, което ще повлияе положително на техните нагласи и стимули за съхранение и развитие на културните традиции и ценности.

Подобряването на публичната инфраструктура, респективно условията и качество на живот на територията на общините Троян, Априлци, Угърчин е една от основните цели на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и през настоящия програмен период.
Благодарение на Местната Инициативна Група, Община Троян може да изпълни тези проекти, те се финансират чрез Стратегията на МИГ.Донка Михайлова и настоятелството на НЧ „Развитие-1898 г.“, с. Орешак проведоха работна среща
Source
Пресцентър Община Троян

Related Articles

Back to top button