20 троянски фирми ще получат безвъзмездни средства

64 микро и малки предприятия от област Ловеч ще получат над  550 000 лв за преодоляване на последствията от COVID 19

   Над 60 микро фирми от област Ловеч ще получат над 600 000 лв за преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Те вече са сключили договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, която обяви процедури за безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Осигурен е оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, като се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 000 лева на фирма за разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи) и разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя). 

        В област Ловеч към 2 септември 2020 г. са сключени 64 договори с микро и малки предприятия за над 552 000 лева безвъзмездни средства. По общини разпределението е: Ловеч – 29 договора, Троян – 20, Луковит – 7, Априлци и Тетевен – по 3, Ябланица и Летница – по един. 

/Кои са фирмите и какви средства ще получат виж в таблицата./

Данните за цялата страна сочат, че към момента има сключени договори за близо 80 млн. лева, което е над 46% от общия размер по процедурата от 173 млн. лева.

Средните предприятия, които са кандидатствали в срока до 24 август, ще могат да получат финансова подкрепа в размер от 30 000 до 150 000 лева по процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Средствата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция. Общият размер на предвидените средства за подпомагане по процедурата е 200 млн. лева. 

Отделна подкрепа по ОПИК 2014-2020 е предвидена за икономическите субекти от най-засегнатия туристически бранш по процедура Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

ОБЩИНА ТРОЯН
1. 205403209 ШИШАРКА ООД гр.София, 1712, Младост, номер -3, бл. 325, вx. 2, ет. 5, ап. 8 с.Чифлик (общ.Троян) BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-0004-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 257,00 4 257,00 3618,45 ЕС 85% 638,55 0,00 0,00 23.6.2020 23.9.2020 3 месеца


2. 200206536 В и В Транс ООД гр.Троян, 5600, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, номер 195 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-2237-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 6.7.2020 6.10.2020 3 месеца


3. 817025188 РАЙ ООД гр.Севлиево, 5400, УЛ. СТЕФАН ПЕШЕВ, номер 18 с.Бели Осъм BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-1431-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 26.6.2020 26.9.2020 3 месеца


4. 110013221 ЕТ НАЙДЕН НАЙДЕНОВ гр.Троян, 5600, бл. 4, вx. В, ет. 3, ап. 7 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-3754-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 14.7.2020 14.10.2020 3 месеца


5. 110032392 ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ООД с.Бусманци, 1520, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО, номер 50 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-4441-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 17.7.2020 17.10.2020 3 месеца


6. 110564801 ДЖИ ЕМ ЕМ ЕООД гр.Троян, 5600, РАДЕЦКИ, номер 50 с.Балканец BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5262-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца


7.  202330536 ЛД ГРУП ООД гр.София, 1700, ул. „Акад. Жак Натан”, бл. 9, вx. Б, ап. 93 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5175-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца


8. 202342271 ЛДМ КОМЕРС ООД гр.София, 1700, ул. „Акад. Жак Натан”, бл. 9, вx. Б, ап. 93 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-5347-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 27.7.2020 27.10.2020 3 месеца


9. 030086813 МИТ-ИНЖЕНЕРИНГ-1991 – ТРИФОНОВ И С-ИЕ СД гр.Троян, 5600, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 307 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-6326-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 6 720,00 6 720,00 5712,00 ЕС 85% 1 008,00 0,00 0,00 4.8.2020 4.11.2020 3 месеца


10. 110567690 ПЕЕВСКИ ЕООД гр.Троян, 5600, бл. 17, вx. В, ет. 1, ап. 1 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-6904-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 706,00 3 706,00 3150,10 ЕС 85% 555,90 0,00 0,00 4.8.2020 4.11.2020 3 месеца


11. 110539090 ХЕМУС КОНСУЛТ ЕООД гр.Троян, 5600, ул.СИМЕОН ВЕЛИКИ, номер 50 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-7163-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 11.8.2020 11.11.2020 3 месеца12. 201678931 Авеанит инженеринг ЕООД гр.Троян, 5600, ул.Димитър Икономов – Димитрика №56 вх.А, ет3, ап.5 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9713-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 700,00 4 700,00 3995,00 ЕС 85% 705,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца


13. 205059093 БУЛКОНТО ГРУП ЕООД гр.Троян, 5600, ул. „Опълченска”, номер 1, ет. 3 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9248-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 3 560,00 3 560,00 3026,00 ЕС 85% 534,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца


14. 204190524 Йонкова СВ ЕООД гр.Троян, 5600, ул. Васил Левски, номер 199 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8860-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца


15. 203976645 Марнитур ООД с.Голяма Желязна, 5670, ул. Стамен Мирчев, номер 80 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-8465-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 20.8.2020 20.11.2020 3 месеца


16. 202445613 ПЕРФЕКТ С ФИЛЧЕВ ЕООД гр.Троян, 5600, Ген. Карцов, номер 33 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9707-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 912,00 4 912,00 4175,20 ЕС 85% 736,80 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца


17. 110570188 КОСТОВИ И КО ООД гр.Троян, 5600, ул. ХРИСТО ГАДЕВСКИ, номер 4 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 BG16RFOP002-2.073-9341-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 21.8.2020 21.11.2020 3 месеца


18. 202898528 АБММ ТРЕЙД ЕООД гр.Троян, 5600, ул. Захари Стоянов, номер 7 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10683-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца


19. 820163347  АС – ГАРАНТ ЕООД гр.Троян, 5600, ул. МИЗИЯ, номер 9 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10146-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 10 000,00 10 000,00 8 500,00 ЕС 85% 1 500,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца


20. 204746017  СОФТИМ ЕООД гр.София, 1303, ул. Осогово, номер 74 гр.Троян BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.073-10928-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ОПИК 4 200,00 4 200,00 3 570,00 ЕС 85% 630,00 0,00 0,00 1.9.2020 1.12.2020 3 месеца


 

Related Articles

Back to top button