Покана за общественото обсъждане

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общинската администрация кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян. Този дълг ще е за финансиране на част от проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация“, който отговаря на критериите за допустимост на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общите допустими разходи по проекта са на обща стойност 2 103 077,62 лв. , в т.ч.:

Собствено участие: 221 788,40 лв. (10,55%);
Финансов инструмент (дългосрочен дълг): 405 763,80 лв. (19,29%);
Безвъзмездна финансова помощ: 1 475 525,42 лв. (70.16%).
Срокът за реализация на проекта е 24 месеца от датата на подписване на договора. Неговата реализация ще допринесе за развитието на конкурентоспособната туристическа атракция „Археологически комплекс Состра“, село Ломец, община Троян, чрез:

Консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи в зоната на римски кастел Состра и Римски път;
Изграждане на пешеходен ж. п. прелез, с който да се преодолее разделянето на крепостта Состра на две части;
Изграждане на посетителски център с оборудване;
Паркинг с площ 825 кв. м., около 40 места за посетители;
Строителен надзор и авторски надзор;
Доставка на обслужващ автомобил;
Доставка на техника и програми за превод и екскурзоводски услуги;
Подпомагане развитието на туристическите продукти и пазарна информация (маркетингови проучвания и анализи, рекламни стратегии, рекламна дейност и др.);
Управление на проекта.
Предвижда се дългосрочния общински дълг да бъде обезпечен с бъдещи вземания на общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 23.10.2020 г. от 17,00 часа в салона на Общинската администрация – гр. Троян.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

 

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button