Пореден спечелен проект на Община Троян

Стойността на проекта е 90 496,00 лв. като Община Троян ще поеме 60% от финансирането

Пореден спечелен проект на Община Троян през месец февруари 2021 г. е проектът  „Детска площадка в ДГ „Осми март“. Той е получил одобрение от управителния съвет на Проект „Красива България“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Предвижда се изграждане на 2 броя детски площадки и класна стая за занимания на открито на територията на детското заведение. На всяка детска площадка ще бъдат монтирани комбинирано детско съоръжение, клатушка, музикална игра, занимателна игра и пейки. Те ще бъдат разположени сред обширно затревено пространство в двора на детската градина, в непосредствена близост до централната алея.

Планирано е върху съществуваща вече площадка да бъде оформена класна стая на открито, като за целта се изгради навес и се подмени съществуващата тротоарна настилка. Допълнително ще бъдат монтирани шест комплекта маси с пейки и подвижна черна дъска. Осигурена е и възможност за лесен достъп на деца с увреждания до новите съоръжения.

Стойността на проекта е 90 496,00 лв. като Община Троян ще поеме 60% от финансирането, а 40% ще бъдат получени като безвъзмездна помощ.
Очаква се строително-ремонтните дейности по проекта да започнат в началото на месец юни 2021 г.

Община Троян е една от най-активните и успешни общини, що се отнася до реализацията на проектни предложения по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика. Настоящето предложение е деветото поред от 2013 г. насам, за чието реализиране получаваме финансиране. Припомняме, че през 2020 г. беше изпълнен проект за „Основен ремонт на детска ясла Троян“, а през 2019 г. с финансиране от Проект „Красива България” бяха изградени модерни детски площадки в ДГ „Синчец“, чиято основна сграда бе обновена със средства от същия източник през 2015 г. През 2018 г. бяха поставени подемни съоръжения (платформи) за осигуряване на достъп на хора с двигателни проблеми до Центъра за административно обслужване и салона в сградата на общинска администрация – Троян на пл. „Възраждане“ № 1, през 2017 г. одобрение получи и проект за покривна реконструкция на сградата на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button