Заповед №175 на кмета на Община Троян

Заповед №175 гр. Троян, 09.02.2021 г. на основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. Кметът  на Община Троян Донка Михайлова  ОБРАЗУВА избирателни секции на територията на Община Троян и УТВЪРЖДАВА тяхната номерация, обхват и адрес, както следва в прикачения файл със Заповедта

Настоящата заповед ще бъде изпратена на ТЗ на ГД «ГРАО» – Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч и Областен управител – Ловеч.

Заповедта подлежи на оспорване от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта  е възложено  на Цветелина Калчева – Секретар на Общината.

Заповед №175 на кмета на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button