Ирена Тодорова Анастасова

Ирена Тодорова Анастасова е родена през 1955 година в гр. Монтана. Омъжена е и има едно дете.
Магистър по „Философия” – СУ „Св. Климент Охридски”, специализации – социология и организация и управление на образованието.
Дългогодишен директор на училище на 125 СУ „Боян Пенев”- София. Носител на наградата „Неофит Рилски” на МОН, на отличия на Столична община за принос в столичната образователна система, на СБУ към КНСБ, на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” за активно социално партньорство.
Ирена Тодорова Анастасова e член на НС на БСП; Съпредседател на Федерация „Средно образование” към ВС на БСП; Общински съветник в Столичен общински съвет от 2015 – 2017г.; Народен представител в 44-то народно събрание – заместник – председател на Комисията по образование и наука и секретар на парламентарната група на „БСП за България”.

Ние, кандидатите  за народни представители в 45-то Народно събрание от коалиция „БСП за България“ си поставяме за цел подкрепа за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на област Ловеч, чрез подобряване на конкурентноспособността и използване на местния потенциал в условия на устойчиво и балансирано развитие на районите.

Ангажименти на кандидатите „БСП за България“ :

Ще спазваме принципите на партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на гражданското общество в процеса на реализиране на нашата цел. Ще осъществяваме координация с управленските звена на ниво общини и държава, носещи отговорността за реализиране на целта.

Купуването и продаването на гласове е престъпление

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button