Общинска програма „Обществен форум“

Общинска програма „Обществен форум“ за реализация на партньорски проекти“ ще се проведе и тази година.

Интересът към програмата през годините винаги е бил голям. Служителите на Община Троян  ще се радват, ако и тази година постъпят качествени и интересни проектни предложения, допринасящи за повишаване на качеството на живот на територията на общината и областта.

Поканата за участие и формуляра за кандидатстване могат да бъдат изтеглени по-долу.

Подаването на проектните предложения на хартиен и електронен носител е до 17.00 ч. на 31.03.2021 г. в Общинския център за информация и услуги в Община Троян, пл. “Възраждане“ 1.

Времето през годините доказа, че с реализирането на съвместни проекти, насочени към обществено значими дейности, утвърждаваме едно ползотворно партньорство между структурите на гражданското общество и местната власт.

Изтеглете файловете по-долу за Общинска програма „Обществен форум за реализация.

Формуляр

Покана

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ж.к. „Младост“

През 2017 г. успоредно с изпълняваните проекти за повишаване енергийната ефективност на бл. 3 и бл. 4 в ж.к. „Младост“, живущите реализираха свой проект по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”, с който благоустроиха прилежащото междублоково пространство. Извършено е почистване на пространството, направена е бетонова площадка и алеи до нея, обновени са съществуващите пейки, доставени и монтирани са беседка, пейка тип „люлка“ и врати с мрежи за мини футбол, направена е ограда с мрежа, засадени са цветя.

Реализираният проект допринесе за допълнително подобряване облика на квартала, доказал инициативността и организираността на хората при всяка възможност за подобряване на условията на живот в него.

ж.к. „Лъгът“, бл. 13

През 2020 г. по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти” Сдружение на собствениците „Град Троян – ж.к. „Лъгът“ – блок 13“ реализираха своя проект.ж.к. „Лъгът“, бл. 13 През 2020 г. по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти” Сдружение на собствениците „Град Троян – ж.к. „Лъгът“ – блок 13“ реализираха своя проект за благоустрояване на околоблоковото пространство. В рамките на проекта е ремонтирано стълбището и тротоарната настилка към входа на сградата, поставени са предпазни парапети, оформена е цветна градина, засадени са храсти за създаване на жив плет, с което със собствени усилия надградиха изпълнения през 2018 г. проект за повишаване енергийната ефективност на сградата по НПЕЕМЖС. Изпълнените проекти показват успешното сътрудничество между живущите и местната власт за постигане основната цел на Програмата – реализиране на съвместни проекти с обществено значима дейност, с които не само се повишава привлекателността на общината, но се подобрява и качеството на живот.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button