Позиция на Община Троян за НИЗХИ-Орешак

Позиция на Община Троян за конкурса на Управител на НИХЗИ – Орешак, отчитайки обществения интерес и появилите се спекулации по въпроса.

С оглед на засиления обществен интерес и разпространяващите се неверни твърдения по отношение на проведения конкурс за управител на НИЗХИ – Орешак ЕООД, като председател на комисията съм длъжна да заявя най-отговорно, че абсолютно всички 7 членове на комисията са оценили концепцията за развитие на Изложението за тригодишен период на Иванка Джабраилова и представянето ѝ при събеседването с най-високи оценки, като крайната ѝ оценка е значително по-висока от оценките на всички останали участници в конкурса.
В неформалните разговори непосредствено след предаването на оценъчните карти, стана ясно, че всички членове на комисията са се убедили в качествата и възможностите на г-жа Джабраилова да се справи най-добре в настоящата изключително трудна във финансово отношение ситуация в НИЗХИ-с. Орешак.

Розалина Русенова
Председател на конкурсната комисия

Позиция на Община Троян е предизвикана по повод появилите се спекулации по въпроса в  медии.

На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса. Иванка Джабраилова  се е представила най-добре  от останалите кандидати.

1. Анелия  Дякова  – Добро представяне

2. Иван Хаджийски – Добро представяне

3. Стела Димовска – Задоволително представяне

4. Иванка Джабраилова – Много добро представяне

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button