Откриха инсталация за третиране на отпадъци

Откриха инсталация за допълнително третиране на  битови отпадъци на 23.04.2021 г. чрез официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция – в гр. Троян. Това е  по успешно изпълнен проект: №BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за … Продължете с четенето на Откриха инсталация за третиране на отпадъци