Местата за обявяване на избирателните списъци

Местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Троян са определени със Заповед № 701 на кмета Донка Михайлова, гр. Троян, 25.05. 2021 г.

В нея се казва:

 На основание чл. 41, ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 130 от 10.05.2021 г., /обн. в ДВ бр. 39 от 12.05.2021 г./ на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

                  О П Р Е Д Е Л Я М:

     Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

 

Секция № Място на гласуване  Място за обявяване
113400001 гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 259, „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД – Столова гр. Троян , ул. “Ген. Карцов” № 321 – Магазин за черно-бяла техника
113400002 гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет.1, кв. “Василевско” гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 207 – пред хранителен магазин до Читалището
113400003 гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 – книжарница
113400004 гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ „Хр. Ботев“ гр. Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 – калкан магазин „Универсалстрой“
113400005 гр. Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ „Хр. Ботев“ гр. Троян, ул. „Македония” № 42 – пред хранителен магазин на ЕТ „Здравко Чоканов“
113400006 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ „Ив. Хаджийски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 118 – аптека „Банка Славяни“
113400007 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ „Ив. Хаджийски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян
113400008 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ „Ив. Хаджийски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян
113400009 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ „Ив. Хаджийски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия Троян
113400010 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ „В. Левски“ гр.Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин за зеленчуци
113400011 гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ „В. Левски“ гр. Троян, ул. “Симеон Велики” № 44 – магазин за зеленчуци
113400012  гр. Троян,  ул. „34-ти Троянски полк” № 43, СУ „В. Левски“ гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 113 – Център за хора с увреждания
113400013 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ „Ив. Хаджийски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян
113400014 гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 210, ОУ „Ив. Хаджийски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов” № 8 – магазин на кабелна телевизия  Троян
113400015 гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ“ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Шах клуб“ гр. Троян
113400016 гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ“ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Шах клуб“ гр. Троян
113400017 гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Шах клуб“ гр. Троян
113400018 гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Радио клуб“ гр. Троян
113400019 гр. Троян, ул. ”Св.Св.Кирил и Методий”  №13, НУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Радио клуб“ гр. Троян
113400020 гр. Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ „Здравец“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Радио клуб“ гр. Троян
113400021 гр. Троян, жк. „Младост“, бл. 1, вх. Б, Клуб гр. Троян, жк. „Младост“, бл. 1, вх. Б – входна врата
113400022 гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“ гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“
113400023 гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“ гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“
113400024 Гр. Троян, ул. „Васил Левски” № 386 – Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски” гр. Троян , ул. „Васил Левски” № 386 – Читалище „Просвета-1920 г.“, кв. „Велчевски”
113400025 гр. Троян,  кв. „Ливадето“ № 35, Столова на фирма „Нови лес“ гр. Троян,  кв. „Ливадето“№ 13, пенсионерски клуб
113400026 гр. Троян, кв. „Попишка“ № 85А, Клуб на ловна дружинка гр. Троян, ул. „Нейчо войвойвода” № 66 – хранителен магазин
113400027 гр. Троян, кв. „Балкан“, Клуб гр. Троян, кв. “Балкан”, Клуб
113400030 гр. Троян, жк. „Лъгът”,  СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 – книжарница
113400032 с. Балканец, Ул. „Христо Петков” № 111 – Клуб на пенсионера с. Балканец, ул. „Христо Петков“ № 111 – Клуб на пенсионера
113400033 с.. Калейца, Ул. „Селски дол” № 1 – Читалище „Искра 1898 г.“ с. Калейца, ул. „Христо Ботев” № 109 – бивша сграда РПК
113400035 с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев“ № 3 – бивш ресторант с. Горно Трапе, ул. „Дочо Гадев” № 3 – Информационно табло пред кметско наместничество с. Горно Трапе
113400037 с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество с. Балабанско, ул. „Район центъра“ № 76, Кметско наместничество
113400038 с. Белиш, ул. „Стара планина“ № 152, Читалище с. Белиш, ул. „Стара планина” № 152 – сграда на пощата
113400039 с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера с. Чифлик, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, Клуб на пенсионера
113400041 с. Терзийско, Ул. „Девети септември” № 102 – Читалище „Зора 1922 г.“ с. Терзийско, ул. „Девети Септември” № 44 – входна врата кметско наместничество
113400044 с. Бели Осъм, Ул. „Стоян Българенчето” № 206 – Читалище „Изгрев 1926 г.“ с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 271 – хранителен магазин на Кооперация „БУК“
113400045 с. Бели Осъм, ул. „Балкан“ № 8, Конферетна зала хотел Острова с. Бели Осъм, ул. „Стоян Българенчето” № 89 – магазин за ЕТ „Пенка Чолакова“
113400048 с. Шипково, Ул. „Георги Димитров” № 108 – Читалище „Светлина 1902 г.“ с. Шипково, ул. „Георги Димитров” № 108 – входна врата на Читалище „Светлина 1902 г.“
113400050 с. Орешак, ул. „Стара планина“ № 136, Клуб на пенсионера с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – входна врата на Читалище „Развитие“
113400051 с. Орешак, ул. „Иван Полендаков“ № 4, ДГ „Незабравка” с. Орешак, ул. „Стара планина” № 136 – входна врата на Читалище „Развитие“
113400052 с. Черни Осъм, Ул. „Стара планина” № 83 – Читалище „Знание 1906 г.“ с. Черни Осъм, ул. „Стара планина” № 83 – входна врата Кметство
113400054 с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, Кметско наместничество с. Патрешко, мест. „Далешка” № 1, кметско наместничество
113400055 с. Дебнево, Ул. „Девети септември” № 15 – Читалище „Просвета 1905 г.“ с. Дебнево, ул. „Девети септември № 13 – входна врата  Кметство
113400058 с. Гумощник, Ул. „Цанко Бляховски” № 21 – Читалище „Отец Паисий 1927 г.“ с. Гумощник, ул. „Чакърска“ № 1 – входна врата  Кметско наместничество
113400059 с. Врабево, Ул. „Георги Димитров” № 48 – Читалище „Христо Ботев 1911 г.“ – клуб на пенсионера с. Врабево, ул. „Георги Димитров“ № 44 – входна врата  Кметство
113400061 с. Добродан, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 1, Клуб на пенсионера с. Добродан, ул. „Девети септември“ № 8 – входна врата  кметско наместничество
113400062 с. Дълбок дол, ул. „Стойко Цочев“ № 1, Клуб на пенсионера с. Дълбок дол – пл. „Дълбокдолска комуна” № 1 – хранителен магазин
113400063 с. Ломец, Ул. „Христо Начевски” № 2 – Читалище „Събуждане 1897 г.“ с. Ломец, пл. „Илия Маринов” № 1 – входна врата на кметско наместничество
113400065 с. Борима, ул. „Девети септември“ № 58, Клуб на пенсионера с. Борима, ул. „Девети септември“ № 56 – входна врата  Кметство
113400066 с. Старо село, Ул. „Централна” № 60 – Читалище „Христо Ботев 1928 г.“ с. Старо село, ул. „Централна” № 60 – входна врата кметско наместничество
113400067 с. Голяма Желязна, Пл. „Девети септември” – Читалище „Развитие 1899 г.“ с. Голяма Желязна, пл. „Девети септември” № 1 – сградата на Кметството
113400069 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ „Св. Кл. Охридски“ гр.Троян, ул. „Генерал Карцов” № 212 – книжарница
113400070 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ „Св. Кл. Охридски“ гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 – книжарница
113400071 гр.Троян, ул. „Мизия” № 11, НУ „Хр. Ботев“ гр.Троян, ул. “Ген. Карцов” № 138 – калкан магазин „Универсалстрой“
113400072 гр.Троян, ул. „Власи Илиев” № 7, ДГ „Здравец“ гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 39, „Радио клуб“ гр. Троян
113400073 гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“ гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“
113400074 гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“ гр. Троян, жк. „Буковец”,  ДГ „Буковец“
113400075 гр.Троян, жк. „Лъгът”,  СУ „Св. Кл. Охридски“ гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 212 – книжарница
113400076 гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207, Читалище „Борци за свобода 1946 г.“, ет. 2, кв. „Василевско“ гр.Троян, ул. „Генерал Карцов”  № 207 – пред хранителен магазин до Читалище кв. „Василевски“

 

Настоящата Заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия – Ловеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян (област Ловеч)

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button