Вторият заместник областен управител на Ловеч встъпи в длъжност

Вторият заместник областен управител встъпи в длъжност. Той е Емил Енчев и е назначен със заповед на министър-председателя от 1 ноември, събщава от Областна управа Ловеч за Троян експрес и областта

От Ловеч е, по професия е икономист, има две магистратури от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов – по аграрна икономика и по икономическа информатика. Професионалният му път започва в НОИ, където работи няколко месеца като финансов ревизор през 1996 г., след това – от 1997 г. до 2000 г., е IT специалист в „Бони оборот търговия“ ООД, от 2001 г. до 2007 г. е счетоводител в семейна фирма, а от 2007 г. досега е управител на фирма за внедряване на софтуерни решения в производството и търговията.
Ресорите, които са му възложени със заповед на областния управител, са: икономика – държавен и частен сектор, малки и средни предприятия, възможности за инвестиране и развитие, програми и проекти; гори, земеделие и екология; социално подпомагане и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии; проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми; работа с младежта и спорта; вероизповедания и проблеми с малцинствата; взаимодействие и координация на организациите и неправителствената сфера.
Енчев е женен, с двама синове.
Досега инж. Светослав Славчев работеше само с един заместник – Милко Недялков, който зае поста на 1 юни т. г. Със заповед на областния управител неговите ресори са: областна администрация; образование, наука и култура; здравеопазване; развитие на туризма; регионални служби и международно сътрудничество; инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми; органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините, контрол върху решенията на общинските съвети за законосъобразност.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button