Безработицата за Община Троян запазва ниско равнище

Безработицата в област Ловеч достига 7,4 %, като в Община
Троян този показател запазва ниско равнище от 3,7%. Безработицата за Община Троян запазва ниско равнище

Броят на регистрираните безработни лица към месец декември е 525, което е с 19 повече от предходния месец.

Брой регистрирани лица в Бюро по трудаБезработицата за Община Троян запазва ниско равнище

Включените нови лица по програми за заетост през месец януари са 5, а постъпилите на работа и включени в обучение лица по мерки са 14.
Заявените свободни работни места са 33, като цяло заети са били 68 места, от които 51 от първичния пазар на труда, 17 места по
програми за заетост, а по мерки от Закона за
насърчаване на заетостта не е било наето нито
едно лице.

През месец декември продължи предоставянето на
средства по антикризисна мярка 60/40, което подпомага
работодателите пострадали от пандемията

Прочетете бизнес бюлетина за месец Януари ТУК

Източник
Бизнес справочник на Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button