Първото българско специализирано издание за събитиен туризъм

Първото за България специализирано издание за събитиен туризъм –
Преподаватели и студенти от катедра „Туризъм“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ) и EventPlus.bg, обединяват усилия в създаването на първото специализирано издание в България – Events Guide, с основна цел популяризиране на привлекателните места в страната, за събития от корпоративен, частен или национален характер.
Events Guide Bulgaria представлява дигитално двуезично издание – на български и английски език, представяйки възможностите за събитиен туризъм в различни точки от страната. Изданието предстои да бъде позиционирано в платформата на EventPlus.bg през пролетта. Това е първата платформа в България, обединяваща местата за събития.
Съдържанието на Events Guide Bulgaria ще бъде представено под формата на статии, които извеждат важни стратегически дадености на населените места и районите, както и техни конкурентни предимства, касаещи пряко организаторите при избора им на дестинация за провеждане на конферентно събитие. Цялата информация в изданието е базирана на проведена научно-изследователска дейност, извършена от студенти и преподаватели от катедра „Туризъм“ на ВТУ.
При осъществяване на проекта, Ралица Иванова (EventPlus.bg) и д-р Надежда Костадинова (ВТУ) си поставят цел – да се развие потенциалът на един от специализираните видове туризъм в България като го превърнат във висококонкурентен нишов сектор. Това са събитийният и в частност конгресен туризъм.
Част от ползите, които се предвиждат при реализирането на проекта EVENTS GUIDE Bulgaria са развитие на събитийния туризъм на национално ниво, разпространяване на актуална информация за състоянието на събитийния туризъм в България, възможност за съпоставка и правилен избор на място за провеждане на събитие, както и да се даде възможност за местата за събития/хотели и бизнеси да представят актуални предимства пред целева аудитория към която се стремят.
Една от водещите идеи на изданието е да се предостави възможност за стажантски опит на студенти в сферата на събитийния туризъм, който ги среща с реалната бизнес среда.
На читателите ще се предоставят препоръки и предложения за повишаване качеството на конгресния туристически продукт в районите, както и информация за забележителностите и атракциите с емблематична стойност за местностите.
В изданието Events Guide Bulgaria, се подготвя да бъде позициониран и културен календар, обогатяващ информацията с ежегодните фестивали и празници на разглежданите области.
Мисията на проекта е: „Заедно да популяризираме България като търсена и предпочитана дестинация за събитиен туризъм.“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button