Марияна Митова: Няма перфектни хора, но има добри в професията си

Марияна Митова  – директор на Начално училище „Христо Ботев“  Троян бе наградена с „Годишна награда за изявена личност с постижения в областта на образованието за 2021 година в община Троян по предложение на Обществения съвет на НУ „Христо Ботев“, подкрепено от училищното настоятелство и Решение № 655/28.04.2022 г. на Общински съвет. Мотивите за да бъде наградена бяха:

– Реализиран проект „Реконструкция на съществуваща постройка“ по Програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“;
– Високи постижения на учениците на Национално външно оценяване за 2021 г.
– Класиране на призови места на ученици в национални и международни състезания;
– Създаване на условия за личностна изява на учениците и развитие на техните заложби;
– Мотивиране на родителската общност за социална отговорност.
Създаване и поддържане на благоприятен психологически микроклимат на училищния екип.

Честито  награда, г-жо Митова! Коя е Марияна Митова?
Завърших ВПИ Благоевград през 1979 г. и започнах работа като начален учител в Троян. От 1983 г. в същото училище бях преназначена на длъжността „учител-директор“. Девет години по-късно се преместих в НУ „Христо Ботев“. След смъртта на съпруга ми Игнат Митов през 2015 г. съм директор на училището.
 – Защо станахте учител?
За мен учителството е призвание и мисия, а не просто професия. Избрах да обучавам и възпитавам децата, защото професията „учител“ притежава в най-голяма степен влиянието и възможността да промени света – чрез децата, които ще го създават утре.
 – Доволна ли сте от избора си?
Доволна съм от избора си, защото се занимавам с нещо, което обичам. Така се чувствам по-близо до себе си. Установявам, че времето прекарано с деца минава по различен начин, прави ме по-жизнена, по-съсредоточена. Признавам с чувство на дълбоко задоволство, че за цялото това време никога не съм съжалявала, че избрах учителската професия.
Каква е основната роля на учителя?
Основната роля на учителя е да дава знания, да възпитава, да вдъхновява и насърчава своите ученици да опознаят себе си и другите, да откриват и знаят как да влияят на света.
 – Какво бихте искали да предупредите тези, които ще упражняват същата професия като вас?
Да преподават знанието точно и ясно на основата на диалога, да възпитават личности, които откриват, тълкуват, защитават и практикуват – ценност и отговорност. Най-добрият начин да се преподават ценности е, когато учителят е жив пример за ценността.
Трябва ли да има специални качества човек, за да  е учител?
Отговорност. Обучението и възпитанието са отговорност, от която зависи способността на ученика да се развива по-нататък сам, без помощта на учителя. Тази отговорност задължава учителя да живее за своите ученици, с техните грижи и проблеми, да прегърне мечтите им и да ги сбъдне. Отговорността изисква учителят да бъде един от своите ученици, но по-мъдър и най-добър.
Съществува ли понятието перфектен ученик и перфектен учител?
Според мен – не. Няма перфектни хора, но има добри в професията си. А какво е да си добър учител? Добрият учител обича децата, изслушва и напътства. Той гледа на тях не като обект на обучението, а като личности – с положителни и отрицателни страни, с радости и проблеми, с успехи и разочарования. Добрият учител обича своя предмет, който преподава и знае как да накара и учениците си да го заобичат. Всеки негов час се запомня и се очаква с нетърпение. Добрият учител научава своите ученици да си задават въпроси и да търсят отговори. Той излъчва доброта и справедливост Открива силните ти страни и ти помага да ги развиеш. Добрият учител владее всяка ситуация. Разрешава конфликтите между децата без да накърнява достойството им. От една страна е приятел на учениците, от друга страна той е техен наставник.
 – Имаше ли човек в живота Ви, когото смятате за свой учител?
 – Моите учители имат много имена и лица и са докоснали трайно душата ми. Но най-добрият учител е животът. Всеки ден ни поднася нови предизвикателства и уроци.
 – В какво виждате тайната на вашия педагогически успех?
Чуковски казва: „Ако искаш да бъдеш обичан, обичай!“ Обичам професията си, обичам учениците си, обичам град, в който живея. От тук идва чувството за отговорност към работата ми. И още…успехът няма тайна. Той е резултат от подготовка, упорита работа и поука от грешките.
 – Според Вас , кои са проблемите на българското образование?
 – Проблем на българското образование, според мен, е липса на системен подход за управление качеството в системата на образованието, съдържателна претовареност на учебното съдържание, занижена възпитателна работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие. В условията на 21 век, в богата и все по-наситена информационна среда, в която живеят и се развиват днешните деца, става все по-трудно да привлечеш вниманието им и да предизвикаш интерес у тях към науката. И все пак смятам, че българското образование и професията „учител“ имат бъдеще. Колкото и да се усъвършенстват технологиите, те не могат да заменят непосредственото човешко общуване.
 – Какво бихте пожелали на бъдещите учители?
Здраве, търпение и най-вече желание да упражняват тази професия.

Благодаря Ви, г-жо Митова!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button