Троянските ученици ще участват в разнообразни летни дейности

Троянските деца и ученици ще бъдат осигурени възможности за участие в разнообразни летни дейности и през тази година.
Традиционно, Община Троян приема Програма за летните дейности за деца и ученици след приключване на учебната година, с цел да бъдат осигурени забавни и смислени занимания, сигурност, безопасност и комфорт за подрастващите. Програмата се изготвя от общинската администрация по подадени от образователните и културни институции предложения, като след утвърждаването ѝ на предстоящото на 26 май заседание на Общински съвет – Троян, ще бъде публикувана на сайта на община Троян, в раздел „Образование“.
В периода от 01 юни до 30 август 2022 г. троянските деца и ученици отново ще имат възможност да участват в разнообразни летни занимания, които са съобразени с възрастовите им особености и интереси. Предвидено е, при възможност, дейностите, включващи: екскурзии, посещения на културни институции, разходки, четене, спортни и забавни игри, плуване, рисуване, приложни изкуства, оригами, танци, участие в детска театрална школа и др., да бъдат провеждани са на открито.
Осем образователни институции – петте троянски общински училища, ОУ „Васил Левски“, с. Орешак, СУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм, ОУ „Иван Вазов“, с. Дебнево, ще предложат през летния месеци занимания по интереси в сборни групи, като така не само ще бъдат улеснени родителите, но и ще се осигурят постоянни занимания за децата и оползотворяване на свободно им време.
Разнообразна е програмата на Центъра за подкрепа на личностното развитие -Троян (Шошковата къща), в която са предвидени ателиета по художествени занаяти – „Дърворезба“, „Керамика“, приложни изкуства, вокална група и др. Центърът предлага и занимания за деца от подготвителни групи. Детски отдел на библиотеката ще организира своето традиционно лятно четене, което тази година ще се проведе и на открито. Природонаучен музей – с. Черни Осъм организира образователни ателиета за деца от 7 до 14 и над 14 -годишна възраст.
Тази година с активни дейности по гражданско образование, емоционална интелигентност и превенция на агресията се включва и Център за обществена подкрепа-Троян.
Детските градини остават отворени за децата от Четвърта възрастова група до 31.08.2022 г., като спазват определения със Заповед № 272/ 14.03.2022 г. на Кмета на община Троян График за лятно спиране. За да бъдат максимално облекчени работещите родители, периодът в който детските заведения не работят и провеждат текущи ремонти и основно почистване, през настоящата година ще бъде три седмици за всяка от детските градини.
Летни дейности ще предлагат и читалищата в селата Черни Осъм, Гумощник, Голяма Желязна, Орешак и Дебнево. Част от техните колеги в другите населени места от общината за декларирали готовност, при заявено желание от страна на деца и родители, също да организират такива.
Спортните клубове ще провеждат тренировъчните си занимания по график със своите състезатели.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button