Журналистите питат, Кметът отговаря

Журналистите  от местните и ловешки  медии присъстваха на ежемесечната пресконференция на кмета на община Троян Донка Михайлова по време на редовната й месечна пресконференция на 19.05.2022 г

Бяха представени темите на пресконференцията, на които ще отделим отделни статии:

– Община Троян ще подаде две проектни предложения по новата процедура, обявена от „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ – представи г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян;
– Към м. май 2022 г. е налице значително преизпълнение на плана за общинските приходи -също от Кмета на Община Троян;
– Удължават се мерките по Патронажна грижа – представя г-жа Валентина Даскалова– гл. експерт „Социална и здравна политика“;
– Община Троян кандидатства за подкрепа за Нови местни инициативи Баухаус – представя г-жа Вера Добрева – Директор на Дирекция „Анализ, планиране и проекти“;
– Приключи процедурата за прием на проектни предложения по общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ 2022 г. – представи г-жа Вера Добрева – Директор на Дирекция „Анализ, планиране и проекти“;
– Община Троян кандидатства за обновяване на чешмата в кв. Мондешко – представя г-жа Вера Добрева – Директор на Дирекция „Анализ, планиране и проекти“;
– И през тази година на троянските деца и ученици ще бъдат осигурени възможности за участие в разнообразни летни дейности – – представя г-жа Вяра Дочева – вр. и. д. Началник на отдел „ОКСДП“

След това Кметът Михайлова отговори на въпроси на журналистите, които бяха с различна тематика

  • Какви ремонти текат в момента в Троян и на територията на общината
  • Дали Електрохолд (ЧЕЗ) спазват обещанието си да отремонтират съоръжения
  • кога ще започне строежа на магазина от веригата „Билла“
  • Ще има ли увеличение на водата в Троян и ще стигне ли до тази на Ловеч
  • За шахти, за улица „Незабравка“
  • За проектите по Енергийна ефективност (санирането на еднофамилни жилища) и публичните сгради
  • За изграждане на нови паркинги – зад ресторант „303“ и на още 4 обекти

Може да изгледате видеото.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button