Рентгенов лаборант и акушерка ще работят в троянски болници

Рентгенов лаборант и акушерка, които са семейство съществиха контакт с община Троян и болниците, като изразиха намерение след завършване на образованието си през лятото на 2022 г. да работят и живеят в града.

На срещата в Медицински университет гр. Плевен на 27.04.2022 г. организирана от ръководството на Университета и Община Троян, присъстваха 105 студенти, разпределени по медицински специалности, както следва: 10 „Медицина“; 20 „Акушерка“; 31 „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; 1 „Помощник-фармацевт“; 14 „Медицинска сестра“; 10 „Медицински лаборант“; 11 „Рентгенов лаборант“; 1 „Медицински рехабилитатор“; 6 „Опазване и контрол на общественото здраве“.
Семейство завършващи медицински специалисти по специалностите: „Рентгенов лаборант“ и „Акушерка“ осъществиха контакт с общината и болниците, като изразиха намерение след завършване на образованието си през лятото на 2022 г. да работят и живеят в гр. Троян. Уточнено е, че рентгеновият лаборант желае да работи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, а съпругата – акушерка в АГ отделението на „МБАЛ-Троян“ ЕООД.
Община Троян поема ангажимент да предостави общинско жилище на медицинските специалисти и да осигури място в детска градина на тригодишното им дете.
В края на м. май общината предостави на Медицински университет – Плевен информация за потребности от медицински специалисти в лечебните и социални заведения на Община Троян през 2022 г.
На 8 юни на МУ-Плевен е предоставено обявлението за подбор на персонал за социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ по административен договор за БФП BG05M9OP001-2.061-0006-C02, за популяризиране на информацията с оглед осигуряване на необходимите двама рехабилитатори и две медицински сестри за новата социална услуга.
За устойчивост на резултатите след срещата и дългосрочно сътрудничество с МУ-Плевен, периодично ще се предоставя на Ректора на МУ-Плевен информация за необходимите медицински специалисти на Община Троян.

Източник
община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button